dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

dënn : (ne dënn). patt (ne), tekk (ne). maa ngi wax ak moom wànte mu ngi ne dënn.

dënn b- : cëru doom aadama. dënn bi dafay metti.