dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

cas : (ne cas). baatu cas dafay tekki jékki-jékki rekk jël dara ci lu gaaw. sàcc bi dafa ne cas saagu waa ji rekk, daw dem yoonam.