dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

wëcc : yëngal. dafa séen ndaw si ko naxoon rekk, wëcc bopp bi.

wëgg : nàndal. pël bi wëgg na nag yépp.

wëlbati : dinañuy wax tamit walbati wala ëlbati. (seetal walbati)

wëldu w- : wëldu xeetu fas la.

wëliis : daje naa ak moom muy wëliis di dem.

wëllu w- : nag wu ndaw wu jigeen. dafay jaay wëllu wi.

wëndéel : mbër mi dafa wëndeel morom ki ba muy miir, mu sànni ko. dinañuy wax tamit windeel.

wëndëŋ b- : ku tekkiwul dara, sàmbaa-bóoy b-. bul sàggan ba ñu lay woowe wëndëŋ bi.

wëngéeñu : weng, jeng. ngelaw lu am doole li fi jaar biig mootax garab gi wëngéeñu.

wëñ g- : jaay ma wëñ gu ñuul.

wëŋ : dinañuy wax tamit waŋ. (seetal waŋ)

wëqét : (ne wëqét). jékki jékki rekk daw. bi mu séenee xaj bi, dafa ne wëqét, daw.

wëq w- : buumu fas wi dafa ko def góom ci wëq. dinañuy wax tamit wuq w-.

wër-ndombo : mbër mi dafa ko wër-ndombo rekk daan ko.

wër-wanag : laabu. nanga wër-wanag boo paree de.

wëréñ : (ne wëréñ). dinañuy wax tamit wérëñ. (seetal wérëñ)

wëriñ : (ne wëriñ). dinañuy wax tamit wérëñ wala wëréñ. (seetal wérëñ)

wërngal : wërale. wërngal na tool bi ak ay dég.

wër : tan yaa ngi wër médd mi. / def wisit ci ab béreb. wër na béreb bi ba pare. / seet. xaalisam bi réer lay wër.

wërsëg w- : muur m-, sãas b-. kenn mënul a lekk sa wërsëgu morom. dinañuy wax tamit wësëg w- wala wasag w-.

wësëg w- : dinañuy wax tamit wërsëg w-. (seetal wërsëg)

wësëm : taalibe yi wësëm nañu mbëtt mi ba koy togg. dinañuy wax tamit wisëm.

wësëq w- : maniyu m-. fo na ak ndaw si ba wësëq génn ci moom.

wësin-wees w- : jigeen ju am doom bees mooy wësin-wees. dinañuy wax tamit wasin-wees w-.

wësin : am doom. defal ndaw si ndànk, dimbale ko mu wësin ci jàmm, loolu mooy sa liggeey. dinañuy wax tamit wasin.

wët : for lekk. nag yi dañuy wët.

wëttéen b- : wëñ yi yépp ci wëttéen bi lañu jóge. dinañuy wax tamit witteen b-.

wëttéen g- : garabu wëttéen g-. am na genn wëttéen gu nekk ci digg këram.

wëtt : sàkk. wëtt na ci màngo ji yóbbaale. dinañuy wax tamit witt wala watt.

wëy-jur w- : dinañuy wax tamit way-jur b- wala waa-jur b-. (seetal waa-jur)

wëyëŋ : wéet. fu wëyëŋ mooy béreb bu dara nekkul. safaan wi mooy xumb.

wëy : dinañuy wax tamit way wala woy. (seetal way)