dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

tibb : tibb na ci ceeb bi, ñam.

tibbu-jara b- : lamu oor la takk ci tibbu-jara bi. dinañuy wax tamit tiwu-jara b-.

ticc : baatu ticc dafay ànd ak baatu të di tekki lu bañ bu baax. dindi wiis bi të na ko ticc. dinañuy wax tamit ficc.

tifal : dinañuy wax tamit téfal. safaan wi mooy yem wala dal. (seetal téfal)

tifle : saam aw yàpp, toŋ-toŋ. waa dëkk bi tifle nañu nag wi, ku nekk jël sa wàll.

tif j- : rimaatism b-. tif ji mu yore sonal na ko.

tiga-dege j- : tiga-dege ji dafa ëpp ci maafe bi. dinañuy wax tamit tige-dege j-.

tige-dege j- : dinañuy wax tamit tiga-dege. (seetal tiga-dege)

tigi : ci lu amul benn werante. deel bàyyi xel waa ji fiy ñëw, ab sàcc tigi la.

tiib : tiye bu baax, nuus, katab, niib. bés bu ko pólis ne tiib, dootul gis jant bi.

tiijaan b- : ku bokk ci tarixa Seex Ahmet Tijaan Serif lañuy tudde ab tiijaan.

tiim 1 : laabal ak suuf wala aw xeer soo amee ngantu jàpp te war a julli. dafa am ngantu jàpp mootax mu tiim.

tiim 2 : féete kow. etaas bi dafa tiim daara ji. safaan wi mooy ronu.

tiiñ : të. taalibe bi dafa tiiñ sëriñ bi.

tiir g- : garabu tiir lañuy tudde tiir gi.

tiir j- : dinañuy wax tamit diw-tiir j-. moytul tiir ji taq ci sa yére bi.

tiis : metti ci xol. dëj ba tiisoon na lool.

tiisu : woccu. tiisu na ci biir néeg bi.

tiitar b- 1 : tolluwaay bu kowe, lijaasa bu mag. dafa am tiitar mootax saa yuy wax, ñépp di ko déglu.

tiitar b- 2 : wonewu b-. waa ji dafa bare tiitar.

tiit : dafa tiit ba jaawale yoonam wi.

tijji : ubbi ak caabi. tijji na buntu bi ba dugg ci biir néeg bi. safaan wi mooy tëj.

tikk : xeereer. doomam ji ñuulul, dafa tikk.

tilim : du sangu mukk mootax mu tilim nii. safaan wi mooy set.

till g- : till rabu àll la.

timbi : fëll. permeyaabal bi timbi na. safaan wi mooy tëmb.

timis j- : timis mooy waxtu julli wi topp ci waxtu tàkkusaan.

timpi-tampa : bare ay melo. piis bu timpi-tampa la jënd.

tingoom : yenu ci ay wagg. mu ngi tingoom xale bi di ñëw. dinañuy wax tamit tungoob.

tinki : safaan wi mooy tënk. (seetal tënk)

tin : seet ci nit. tin ci yaayam, bu ko def lu ñaaw loolu.

tinqo b- : dinañuy wax tamit tenqo b-. (seetal tenqo)

tiñ j- : tiñ xeetu basi la.

tipp : tànn. téere bii la tipp.

tiraxal : lekk te doo sàqami. dafa xiifoon ba ba muy lekk, dafa doon tiraxal ñam wi.

tirbinaal b- : ci tirbinaal bi lay liggeeye.

tirim : (ne tirim). xerem (ne), tekk (ne), patt (ne), muut (ne). kenn ku nekk a nga toog ne tirim, di déglu sëñ bi.

tirngël b- : buum giy tiye ñaari saaku yi ñu teg ci kow ag géleem. mbaa tirngël bi dëgër na ?

tisbaar j- : tisbaar mooy waxtu julli wi topp ci waxtu suba.

tisbati : yembadi. wérul, dafa tisbati. dinañuy wax tamit télbati.

tisli : booy tisli, nanga jublu fu kenn nekkul. dinañuy wax tamit tisooli.

tis : tas fépp. dafa teg paaka bi ci baatu xar mi rekk, deret ji tis.

tisooli : dinañuy wax tamit tisli. (seetal tisli)

tiwo b- : li ngay sotti ci tiwo bi, dafa koy fatt. dinañuy wax tamit tiyo b-.

tiwu-jara b- : dinañuy wax tamit tibbu-jara b-. (seetal tibbu-jara)

tiyaaba j- : jëf ju baax joo def, dinga ci am tiyaaba. dinañuy wax tamit tuyaaba j-.

tiye : dinañuy wax tamit téye. safaan wi mooy bàyyi wala wacc. (seetal téye)

tiyo b- : dinañuy wax tamit tiwo b-. (seetal tiwo)