dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

tàbbi : wadd, rot. baag bi tàbbi na ci teen bi.

tàccu : jigeen ñaa nga ca sabar ga, ñii di tàccu, ñee di fecc.

tàggaatle : teqale. fexe ne ba tàggaatle ñaari xarit yi. dinañuy wax tamit tàggale. safaan wi mooy boole.

tàggale : dinañuy wax tamit tàggaatle. (seetal tàggaatle)

tàggat-yaram b- : espoor b-. tàggat-yaram bi baax na ci wér-gi-yaram gi.

tàggat : yëngal, defar. deel tàggat sa yaram.

tàgge : yégle ag dee. maamam lañu ko tàgge.

tàggi : tàggi na bal bi tagoon ci kow garab gi. safaan wi mooy tag.

tàgg : defar dëkkuwaay (picc). am na picc mu tàgg ci kow garab gi.

tàggu : ñaan ndigal ci def dara. bala ngay génn di dem fenn, nanga tàggu sa borom-kër.

tàkk 1 : ñax maa ngi tàkk. / sooy génn sa biro di ñibbi, feyal sa làmp bi ak kilimatisëer biy tàkk. / mótooru oto bi dafa bañ a tàkk mootax ñu koy puus.

tàkk 2 : baatu tàkk baat la buy ànd ak baatu jeex di tekki kompaletmaa. nijaay dundu bi jeex na tàkk.

tàkk l- : tefes g-. tàngaay bi nit ñi dañuy faral di dem tàkk ga.

tàkkusaan j- : ñetteelu waxtu julli ci diineey lislaam. tàkkusaan jot na, julli ko bala ngay dem.

tàlli : lal bi tàlli na. safaan wi mooy rasu wala fasu.

tàll : fur. baatu tàll dafay ànd ak baatu weex di tekki ba mu ëpp. yére bu weex tàll la sol.

tàmbale : door, komaase. tey lañu war a tàmbale liggeey bi. dinañuy wax tamit tàmbali. safaan wi mooy pare wala sottal.

tàmbali : dinañuy wax tamit tàmbale. (seetal tàmbale)

tàmbasembe b- : kol b-, esarp b-. jël na tàmbasembe bi, teg ci baat bi ba dem.

tàmm : miin, miis. li ngay tàmm, fexeel ba mu doon lu baax.

tàmpoo b- : waa ji dafay defar ay tàmpoo.

tàndarma g- : tàndarma gi meññ na.

tàndarma j- : ci réew mi la tàndarma ji ñore.

tàng-diine : naqadi-deret. dafa tàng-diine ba kenn mënul a dëkk ak moom. safaan wi mooy laabiir.

tàng-na b- : béreb bu ñuy jaaye ndékki ak reer. ci tàng-na bi laay reere guddi gu jot.

tàng-xol : gaaw a mer. soo koy fowee sax mu mer ndax tàng-xol.

tàngal b- : jëndal na xale bu nekk ab tàngal.

tàng : Tàmbaa Kundaa dafa tàng jërr. safaan wi mooy sedd wala liw.

tànk b- : dama dox ba sama tànk yi di metti.

tànnbéer g- : sabar g-. tànnbéer ga xumboon na.

tànn : tipp, taa. yow lañu wóolu tànn la ci mbooloo mi, nanga doxal yoon.

tànta j- : rakku yaay j-, magu yaay j-, wujju yaay b-, (…). sama tànta laay toggal.

tànt b- : mbaar m-. bi sëriñ bi duggee ci tànt bi ba toog, la jàngkat yi noppi.

tàpp 1 : mor. xar mi dañu ko tàpp.

tàpp 2 : dóor ndànk. bàyyil ndiggam li ngay tàpp.

tàpp 3 : yaatu. baŋ bi dafa tàpp.

tàppe : boole. ñaanaale na Yàlla tàppe xol yi. safaan wi mooy féewale.

tàppi b- : lal na tàppi bu bees néegam. dinañuy wax tamit tappi b-.

tàppit : (ne tàppit). dagg ci lu gaaw. masin bi dafa ne tàppit benn baaraam bi.

tàqamtiku : melestiku. li ko tax di taxamtiku war na neex de.

tàq : pull, peq. baatu tàq baatu bees lay àndal. oto bu bees tàq lañu ko jox fa muy liggeeye.

tàwwi : tàwwi nga yére bi ndax jotu la.

tàyyi : tàyyi na nataal yi nekkoon ci néeg bi yépp. safaan wi mooy tay.