dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

sib 1 : lu ñu sib mooy lu ñu bëggul wala lu ñu nanguwul.

sib 2 : sib baat la bu ñuy dàqe muus. dinañuy wax tamit sëb wala sapp. (seetal sëb)

sibb-sibbi : sotteeku bu baax, bas-basi. siwo bi nga yore dafa bënn, ndox maa ngi sibb-sibbi.

sibbir : bés bi topp ci ëllëg. bàyyi nañu ko wànte ëllëg ak sibbir dina defaat lu ñu ko tiyewaate.

sibbiru : su fekkee danga sibbiru, demal kër doktoor.

siben : dinañuy wax tamit seben. (seetal seben)

siboor b- : kuy topp ci nit rekk, di daw ay sarwiisam ngir am dara ci moom, cogg g-. siboor bii, foo séen jëwriñ ji, séen ko fa. dinañuy wax tamit siboorukat b-.

sidaa b- : yal nañu Yàlla musal ci feebaru sidaa.

siddeem g- : siddeem garabu meññent la. dinañuy wax tamit déem g-. (seetal déem)

siddeem s- : doomu siddeem b-. siddeem si neex na. dinañuy wax tamit déem j-. (seetal déem)

siddiit w- : dinañuy wax tamit saddit wala siddit w-. (seetal saddit)

siddi : dindi yàppu ba ci yax yi. bukki yi siddi nañu médd mi.

siddit w- : dinañuy wax tamit saddit w-. (seetal saddit)

sif : ñeex. dinañuy wax tamit sef. (seetal sef)

sigaret b- : póon m-. tux sigaret dafay yàq sa wér-gu-yaram, bàyyi ko ci teel.

siggi : bi mu sëggee ba sonn la siggi. safaan wi mooy sëgg.

siibi s- : gaynde gu amul céq. pàrk Aan am na ay siibi.

siicu : amal ab coow ngir fésal aw mettit. alkol bi mu def ci góomam bi mootax muy siicu.

siide : bañ. siide na koo wuyu telefon ndax dafa ko lakkal.

siif : jël ak doole, fëkk, foqati, nangu. dafa siif xaalis bi waaya mayu ko ko.

siig : jaanu-géej b-. jàpp na ay siig yu bare. dinañuy wax tamit siika b-.

siikaminnamyaret b- : nit ku sew k-. ab siikaminnamyaret laa dajeel ca marse ba. safaan wi mooy mbuxuri b-, wala pataa b-.

siika b- : dinañuy wax tamit siig. (seetal siig)

siim : tooyal cere ak ndox mu tàng ngir nooyal ko. siim na cere ji ba pare.

siin g- : Siin turu diwaan la ci Senegaal. Fatig mooy beneen turu diwaanu Siin.

siiñ : wone ay gëñ te doo ubbi say ŋaam. sooy wax ak moom dafay siiñ rekk.

siiraas b- : def na siiraas ci dàll yi ba ñu ñuul kukk.

siiru : siiru mooy doxantu ci ab béreb di wut loo lekk ni muusum àll. / di jël ay kiliyãa ci lu teguwul ci yoon. sófoor bi dafa tàmm di siiru.

siis : bañ bokk ak nit ñi dara. jigeen warul a siis, warul a diis. safaan wi mooy yaatu wala ubbeeku. / génne nit wala bëgg a génne nit ci dara. yaa ngi koy siis waaye yàgg yàgg, li nga yore dafay jeex.

siis b- : toogu b-. jëlal siis bi toog xaar ko.

siisu : fippu. siisu na ne du jóg fi mu tëdd. safaan wi mooy nangu.

siit : toq, roogaat. dëwlin gaa ngi siit.

siiw : doon ku ñépp xam ci ab béreb. Nelson Màndelaa ku siiw la ci àdduna bi.

siiw : bëgg bu baax lu nekk. dafa ne siiw Yàlla ji taw ndax bu gàncaxam gi dee.

siixlu : dinañuy wax tamit séexlu. (seetal séexlu)

siix : dinañuy wax tamit séex. (seetal séex)

sijaada b- : basaŋu jullikaay b-. bul taqal sijaada bi sobe.

sikket-jaxalóor b- : bëy wu am sikkim bu ndaw bu sëq. mu ngi wommat ab sikket-jaxalóor di ñëw. dinañuy wax tamit sikket-jaxaluur b-.

sikket-jaxaluur b- : dinañuy wax tamit sikket-jaxalóor b-. (seetal sikket-jaxalóor)

sikket-mbow b- : bëy wu góor wu ndaw. jënd na ab sikket-mbow.

sikket b- : bëy wu góor w-. buuse bi ay sikket rekk lay reendi di jaay.

sikki-sàkka b- : xel-yaar b-. li ngay wax na leer, bu mu am benn sikki-sàkka.

sikkim b- : xale bu góor bi dafay yar sikkim.

sikk : am ayib. tabaxu kër gi dafa sikk. safaan wi mooy mucc-ayib. / xas, xarab, ñaawlu. ay dëkkandooram sikk nañu jikkoom ju bon ji. safaan wi mooy tagg wala rafetlu.

sikkóor b- : sikkóor jaan lay dunde li ci ëpp.

silmaxa : dinañuy wax tamit sëlmaxa. (seetal sëlmaxa)

simaa : dinañuy wax tamit simãa. (seetal simãa)

simãa b- : jënd na simãa bu bare ngir kër gi mu bëgg a tabax.

simb : def powum gaynde. tey dañuy simb ca bayaal ba.

simb s- : simb xeetu jën la.

simen b- : dinañuy wax tamit sëmen b- wala semen b-. (seetal sëmen)

simila-ak-saala : xef-ak-xippi, ci taxawaay. simila-ak-saala, waa ji tafu na ko portaabalam bi.

simila : similia, ci baatu simila-ak-saala lay nekk. (seetal simila-ak-saala)

simili b- : minit b-. bi ñetti waxtu tegalee juroomi simili la yegsi.

simis b- : ay simis ak pantaloŋ lay jaay.

simmi-soldaar : mu ngi woon ci larme bi waaya dafa simmi-soldaar léegi. safaan wi mooy solu-soldaar.

simmi : simmi na benn yéreem bi ndax tàngaay bi. dinañuy wax tamit summi. safaan wi mooy sol.

sim : dinañuy wax tamit cam. (seetal cam)

simoŋ b- : tabax bi saf na simoŋ lool. dinañuy wax tamit simaa b- wala simãa b-.

simpi : ngelaw li simpi na garab gi fi nekkoon. dinañuy wax tamit sempi. safaan wi mooy samp.

sindax b- : bët-bëtóor b-. fu sindax di yabee ndóbin, garab a fa jege. (léebu).

sinebar b- : yàmbaa ci xeeti sinebar yi la bokk.

singali : meral nit ba lu mu wax nga def ko coow. dafa la singali rekk wànte li nga wax aayul. dinañuy wax tamit singili.

singili : dinañuy wax tamit singali. (seetal singali)

sing b- : bant bu jaaykaatu soow di gàll ci ay waggam ngir lonk ci siwo soow yi, lóŋo b-. sing bi dafa dem ba dëng léegi.

sing g- : sing xeetu garab la.

singom b- : jaay-taar dafay bëgg turoo laskoloñ di yëy singom.

sintaare b- : sën b-. jigeen dafa war a mel ni sintaare ci mën a muñ.

siñaara b- : milaatar b-. jabar ji ab siñaara la.

siñeel g- : dinañuy wax tamit suñel g- wala suññeel g-. (seetal suñel)

siŋ-siŋ b- : kéwel gu xonqaale te am ay béjjen yu rittax te ñaw.

sippax s- : kërwet b-. dafay jayaale ay sippax.

sippi : bàyyi lépp lu bon li nga doon def. moo fi dàqoon a màndi wànte sippi na léegi.

sipp : jënd soow. tey su pël bi ñëwee, dinaa sipp.

siqi : def ay jeego. xale baa ngi tàmbale siqi. dinañuy wax tamit séqi.

sirkilaasiyoŋ b- : dem bi ak dikk b-. soo teeloon a jóg, sirkilaasiyoŋ bi du la taardeel.

siro b- : gone gi nanguwul a naan siro.

sirweyaa b- : kuy wottu njàngum xale yi ci lekkool yi mooy sirweyaa. dinañuy wax tamit sirweyãa b-.

sirweyãa b- : dinañuy wax tamit sirweyaa b-. (seetal sirweyaa)

siti s- : siti si am na ay at ci moom. dinañuy wax tamit ndoxum-siti m-.

siwiliise : am nekkin wu rafet. askan woowu léegi dañoo siwiliise.

siwo b- : siwo bi ndox la def ba fees dell.

siyaare : dem seeti nit ngir màggal ko. dafay siyaare sëriñam.