dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

sëb : dinañuy wax tamit sapp. (seetal sapp)

sëb b- : ñebbe j-, wallet w-, pellax b-. bey na ab toolu sëb.

sëcc : xasaw jën. li nga doon waas jën mootax sa yoxo yi sëcc.

sëdd w- : xédd b-. sëdd xeetu jën la.

sëf : yeb. li nga sëf fas wi dafa diis lool ci moom, wàññi ko. safaan wi mooy sippi.

sëgg : dafa màgget ba sëgg. safaan wi siggi.

sëg y- : armeel y-, janaase y-, kër-gu-mag g-. ku nekk am na kër ca sëg ya.

sëkk 1 : fatt, sakk. bul fàtte sëkk pax mi bala ci nit di daanu.

sëkk 2 : baatu sëkk dafay ànd ak baati jot, mat wala doy di tekki bu baax. li ñu ko jox mat na sëkk, su mànkee rekk, dafa ci lekk. / benn waxtu jot na sëkk ci diwaanu Ndakaaru. / li mu luubal ci alali askan wi doy na sëkk.

sëlëm : raxas kanam. sëlëm na gone gi.

sëllax : dinañuy wax tamit sallax. (seetal sallax)

sëll w- : nag wu ndaw wu góor. sàmm bi dafa réerle aw sëll. dinañuy wax tamit sëllu w-. safaan wi mooy wëllu w-.

sëllu w- : dinañuy wax tamit sëll w-. (seetal sëll)

sëlmaxa : gumba. waa ji sëlmaxa terewu koo am xel di xelaat. dinañuy wax tamit silmaxa.

sëmb : taw bu yem te yàgg, suuy b-. ci sëmb bi la fi yegsi.

sëndënduur g- : sëndënduur xeetu garab la.

sëngeem : jaaxle, jàq. fexeel ba bu say waa-jur mës a sëngeem.

sëng b- : sàngara s-, conkom b-. dafa naan ci sëng bi ba màndi.

sën b- : béreb bu ñuy tuur mbalit, sintaare b-. sën baa nga fees dell ak mbalit.

: am ñam wu tag ci put, fot. soo lekkul ndànk, dinga së de.

sëpp-jalañ : dafa doon sëpp-jalañ dal ci aw xeer. dinañuy wax tamit sëppu-jaleñ.

sëpp-jaleñ : dinañuy wax tamit sëpp-jalañ. (seetal sëpp-jalañ)

sëpp-sayu-xat : sew. dafa sëpp-sayu-xat wànte terewu ko am doole. safaan wi mooy am yaram wala ponkal.

sëppeental b- : xale bu tollu ci jàng taxaw. sëppeental bi la Xadi jur.

sëpp : taxawal. sëpp na ndënd mi ci digg géew bi.

sëq 1 : sax bu baax. xobi garab gi sëq nañu lool. safaan wi mooy ruus wala rag.

sëq 2 : tibb. yoxoom yu rëy yii, sëq rekk lañu mën.

sëq-lipp b- : kawar g-, ñax mu bare. nangay raxas sa sëq-lipp bi.

sëqaat : witt. ñu ngi sëqaat seen tamaate ji. dinañuy wax tamit saqaat.

sëqat : asm bi mu yor mootax muy sëqat guddi. kuy yoot, du sëqat. (léebu). dinañuy wax tamit sëqët.

sëqatoo : tatafu, song. xale yi sëqatoo nañu sàcc bi, dóor ko ba muy bëgg a dee.

sëqët : dinañuy wax tamit saqat. (seetal saqat)

sëq m- : kawar gi nekk ci kow baatu fas. wat na sëqu fasam wi. dinañuy was tamit céq l-.

sërëx : (ne sërëx). jékki jékki rekk dugg ci am pax mu sew te xóot, yulub, tàbbi. jaan ji ne na sërëx ci pax mi.

sëriis g- : seen kër am na ag garabu sëriis.

sëriis s- : sëriis xeetu meññent la.

sëriñ b- : nitu diinee k-, borom ñaan b-, jàngalekat b-, tariyaax b-, buxaaba b-. ab sëriñ dafa war a ragal Yàlla, di def lu baax, di ko digle, di daw lu bon, di ko tere. dinañuy wax tamit sériñ b-.

sëriñ s- : mbooloom sëriñ yi. sëriñ si dañoo war di fàttalil nit ñi Yàlla saa yu nekk. dinañuy wax tamit sériñ s-.

sër b- : dinañuy wax tamit sér b-. (seetal sér)

sës : puus ba ci yemukaay bi. bunt bi sës na. / dem ba ci yemukaay bi. nit kenn du ko topp ba mu sës.

sët b- : ku sa doom jur, sa sët lay doon.

sëy : dinañuy wax tamit séy. (seetal séy)