dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

sébb b- : sébb mooy jalu gittax, gajj wala ñax mu ñuy taal su ñuy ruuj.

sédd : joxe ag wàll. ñi la doon jàppale ba nga yegsi fii, bu leen fàtte sédd.

séen : séen naa ko muy dem.

séereer b- : séereer waaso la ci Senegaal. Siin diwaanu séereer la. / nit ku bokk ci waaso séereer. ku dégg ni waa ji di waxee, xam ne ab séereer la. / làkku séereer w-. bëgg naa dégg séereer.

séet b- : kuy soog a am jëkkër wala kuy soog a am jabar. séet bi taaru na. dinañuy wax tamit séyt b-.

séettetet : baat la bu nit di wax bu gisee lu ko jaaxal wala mu am lu ko sonal. séettetet, xale bii moo lakkle !

séexlu : bañ a gis dara ndax lu mu lay def ci xel. séexlu naa dem ci wuddu fas wi bu tawee ba pare. dinañuy wax tamit siixlu.

séex : am lu ëpp benn doom ci ag wasin. dafa séex te amul kenn ku ko jàppale ci xale yi. dinañuy wax tamit siix.

séex b- : séex daraja la ju lay jox ndigalu am ay taalibe ci tarixay murit wala xaadir.

sélebe b- : cél w-. sooy dugg ci dëkk bi, dinga fa gis ab sélebi. dinañuy wax tamit sélebeyoon b-.

sélebeyoon b- : dinañuy wax tamit cél w- wala sélebe b-. (seetal cél)

sél : jàdd. booy dem ci marse bi, dangay sél sa càmmooy.

sémb : dinañuy wax tamit sumb. (seetal sumb)

sémbu : dugg ci am mbir, tàmbali benn porose. deel sémbu loo mën a yeggali. dinañuy wax tamit sumbu.

sémmiñ w- : xàpp g-. dafa gori matt ak sémmiñ wi. dinañuy wax tamit sémmeñ. (seetal sémmeñ)

séndal : tiimale dara ci safara. dangay séndal ndox mi mu tàng tuuti.

séndël b- : kaaf g-, ngunu l-. ginaar yaa ngi ci séndël bi.

séng : séng xeetu garab la.

séq : nekk ci ñaari weti dara. seen ñaari kër yee séq yoon wi. / am ay demlaante ak nit. li ngeen séq a ëpp ñaari junne, bu leen loolu boole.

séq g- : ginaar gu góor g-. ñaari séq la reyal ganam yi. safaan wi mooy tëng g-.

sériñ b- : dinañuy wax tamit sëriñ b-. (seetal sëriñ)

sériñ s- : dinañuy wax tamit sëriñ s-. (seetal sëriñ)

sér b- : pendal m-, kumba s-, njorom s-. léegi xale yu jigeen yi woddootuñu sér. dinañuy wax tamit sër b-.

séttëx : njool ba jéggi dayo. keroog gis naa takk-der bu séttëx. safaan wi mooy gàtt.

séweenu : tëdd samp say concu. mu ngi séweenu di seetaan tele. dinañuy wax tamit sóweenu wala sóonu.

séy : nekk ak sa jëkkër. jigeen dafa war a nangoo séy. dinañuy wax tamit sëy.