dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

sàbbi : sànni, bàyyi. waa jooju askanam dafa ko sàbbi.

sàcc : randal. dafa doon sàcc wànte jàpp nañu ko.

sàdd : rafetal, taaral, orne. laataa jabar jiy sëysi, sàdd na néegam ba mu rafet.

sàddu : yëngal leket bu baax booy mooñ. dafay jàng mooñ waaya mënagul a sàddu.

sàggan : sàggan na ba ñu dàq ko fa mu doon liggeeye.

sàjj 1 : dëbb dëbb bu gaaw. dafa yàkkamti mootax mu sàjj dugub ji rekk.

sàjj 2 : riir. tey la làmb ji, ndënd yaa ngay sàjj.

sàkk 1 : bind, sos. Yàllaa sàkk bépp mbindeef.

sàkk 2 : jél as tuut ci dara. booy dem, nanga sàkk ci mango ji, yóbbaaleel xale yi.

sàkk-pexe : wut pexe. dafa wéeru ci ay waa-juram rekk, wànte bu leen gisatul, dina sàkk pexe.

sàkkaatumaak : astemaak, waxutumaak. bul tux sigaret sax, sàkkaatumaak yàmbaa.

sàkkar-yàlla b- : diggante bu am ci diggante ñaari reewu lañuy tudde sàkkar-yàlla.

sàkkara s- : kooy b-, awra b-. ci sàkkara si la ko mellentaan bi màtt.

sàkket : wërale ak sàkket. dafay sàkket di jaay.

sàkku 1 : wut ndimbal. dañuy sàkku ndimbal ngir néew-di-doole yi.

sàkku 2 : bëgg a yegg ci jigeen ci lu dul coobareem. bàyyil ndaw si ngay sàkku.

sàll w- 1 : sémmiñ w-. tegal sàll wi bala mu lay gaañ.

sàll w- 2 : gémmiñu picc. sàllu picc mi gudd na lool.

sàll w- 3 : fas wu góor w-, junkëri b-. sàll wi rafet na. safaan wi mooy wajan w-.

sàllaaw : su neexe Yàlla. sàllaaw ! dinaa fa dem tey. / Yàlla seede na ma wala Yàlla seede na ko. sàllaaw ! defuma ko.

sàllarñi : ëlbati. nanga sàllarñi jën wi bala muy xëm.

sàlli : sàppi. bisaab bi dafa sàlli léegi. safaan wi mooy saf.

sàlloo : xeñoo. jigeen dafa war di sàlloo cuuraay.

sàmba-àllaar b- : nit koo xam ne jàmbur yi rekk lay defal mooy sàmba-àllaar.

sàmbaa-bóoy b- : wëndëŋ b-. ku tekkiwul dara mooy sàmbaa-bóoy.

sàmbaraax : yëngatu. géej gi dafa sàmbaraax ayubés bi yépp.

sàmm : wottu. yàl na ñu Yàlla sàmm. / nit dafa war a sàmm kàddoom ba lu mu wax du ca dellu ginnaaw.

sàndarm b- : takk-der b-. sàndarm bi dafay saytu kayitu oto yi.

sànd g- : xeetu garab la ci Senegaal. turu marse Sàndaga mu ngi jóge ci baatu sànd.

sàngam : nàngam. nanguwul wax fi mu dëkk, ne na dëkk sàngam la dëkk.

sàngara s- : ñoll b-. sàngara si ngay naan moo lay sànk ëllëg.

sàngi : muri. safaan wi mooy sàng wala muur. (seetal sàng)

sàng : muur. sàng na xale bi ak mbàjj. safaan wi mooy sàngi wala muri.

sànjaay b- : sànjaay xeetu fecc la ci lébu yi.

sànjaŋ g- : baatu sànjaŋ dafay tekki lu daanu rekk, ne tekk yëngatootul. dinañuy wax tamit jànjaŋ.

sànj j- : fitna j-. ndaw si dafa bare sànj, fu mu tollu mu ngi jotee.

sànkar : ngal. guro gi nga ma jaay dafa sànkar.

sànke b- : mustikeer b-. soo bëggee mucc ci sibbiru, deel tëdd ci biir sànke.

sànk : réeral. nanga moytoo sànk téere bi mu la abal. safaan wi mooy feeñal.

sànni : xalab. bul sànni xollitu banaana bi ci kow yoon wi, dafay daane nit.

sànqal s- : dinañuy wax tamit sanqal s-. (seetal sanqal)

sànq : dinañuy wax tamit sanq. (seetal sanq)

sàññi : dindi ab saañ, fottarñi. bul sàññi buteel bi bala ci puseer bi ci dugg. safaan wi mooy saañ.

sàppaanoo : won nit ki ne am nga lu mu amul, xëllëmtoo. jarul nga koy sàppaanoo sa oto bi, lu dul oto sax dafay jeex.

sàppe s- : raŋu ay nit ñu taxaw war a julli. na sàppe yi jub, ci julli gi la bokk.

sàppo b- : mbaxana m-. mu nga sol ab sàppo ndax naaj wi dafa tàng.

sàppóoti b- : sàppóoti xeetu meññent la.

sàppóoti g- : seen dëkk am na ay garabi sàppóoti.

sàqami : yéy. bul di tiraxal ñam, di ko sàqami.

sàqi 1 : def benn jeego. xale baa ngi tàmbalee sàqi. dinañuy wax tamit séqi.

sàqi 2 : ŋàyyi, tas. bul sàqi basaŋ bi, loolu dafa koy yàq. safaan wi mooy kebale.

sàq : lu amul laalo (cere). cere ju sàq mooy cere ju amul laalo.

sàq m- : fi ñuy denc dugub ji ñu góob ba pare. sàq ma fees na dell ak dugub.

sàqum-baat m- : diksoneer b-. téere bi sàqum-baat la.

sàtt 1 : nàmm, daas. buuse bi sàtt na jaasi ji ba mu ñaw.

sàtt 2 : (ne sàtt). xocc (ne). mu nga ne sàtt taxaw ca digg naaj wa.

sàww : njool. dafa gàtt, jabar ji sàww.