dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

pom b- 1 : xeetu meññent. banaana ak pom lay jaay.

pom b- 2 : waax b-. am na oto bu paan ca kow pom ba.

pomaat b- : diwu yaram g-. sa pomaat bi baax na ci yaram.

pombiteer b- : defal ndànk, pombiteer bi dafa tàng.

pom g- : garabu pom g-. pom gi meññ na.

ponk b- 1 : ci li ñuy wax. noppil, barewuloo xam-xam ci ponk bi ñu nekk.

ponk b- 2 : fi ñuy jàpp ci paaka wala jaasi, njàpp l-. paaka bi dafa ñaw, jàppal ci ponk bi.

ponkal : ngand. seen mbër mee gën a ponkal. dinañuy wax tamit punkal.

po m- : baatu po mu ngi jóge ci baatu fo. (seetal fo)

poñe : seqi. poñe na ko wànte dóoru ko.

poñse : xooj mburu ci ndox mu ñu suukar, njaba. tey dafa poñse reere ko.

poobar b- : poobar rënd la. poobar bi dafa ëpp ci marine bi.

pooj b- : lupp b-, mooco m-. dafa taab ci pooj.

pool b- : jumtuwaayu togg. bul laal pool bi, dafa tàng.

poo b- : puwaa b-. poo bi juroomi kilo lay peese.

pooro b- : pooro rënd la. jëndaaleel ma pooro.

poose : am ay gëñ yu ñu defar. dafa poose benn bëñ.

poos b- : gafaka g-, jiba j-. bul jaawale sa poos ak poosu askan wi.

poot b- : buntu ginnaaw b-. ci poot bi la njiitu réew mi jaar dem.

poqe b- : wëñ g-, fàlley j-, pilot b-. poqe bu weex la ñawe yére bi.

poqtaan b- : poqtaan mu ni nekk ci suufu përëg.

porobalem b- : jefe-jefe b-. xale bi dafay reetaan rekk, amul benn porobalem.

porose b- : mbébet m-, naal b-. dafa am porose bind ci wenn làkku réew mi.

poroxndoll b- : bën-bën bu ndaw b-, bëtt-bëtt bu ndaw b-. jinax ji jaar na ci poroxndoll bi.

portaabal b- : telephon portaabal b-. li nga jënde sa portaabal bi dafa seer ba mu ëpp.

portaat m- : baatu portaat mu ngi jóge ci baatu for. (seetal for)

portale : nataal, fóto. ki ngay portale wax ko loo ci jublu mu xam ko.

poson b- : tooke b-. dàqal xar mi bala muy lekk poson bi.

post b- : dafa dem post ba yónneji ab bataaxal.

poto-poto b- : ban b-, binit b-. taq na ripp ci poto-poto bi.

pottax b- : pottax dafa jokkoo ak waxu.

potu-sàmbur b- : yóbbul gone gi ca potu-sàmbur ba.