dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

omb : urle. dafa omb tubey ji. dinañuy wax tamit womb.

ommat : tiye di yóbbu. gaa yaa ngi ommat sàcc bi jëmale ko pólis. dinañuy wax tamit wommat.

om : sew, jeex, làpp. nag wi dafa om. safaan wi mooy suur.