dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

nja-àll y- : rabi àll y-, nja-naaw y-. nja-àll yi bare nañu.

nja-naaw y- : mala yi am ay laaf, naawtan y-. ginaar ak tan ci nja-naaw yi lañu bokk.

njaab l- : der g-. ay dàll la war a defar ci njaab li.

njaago b- : njaago waaso la wu dëkke Kaasamaas ak Ginne Bisaawo.

njaal l- : baatu njaal mu ngi jóge baatu jaal-1. (seetal jaal)

njaalo : moy. bàyyil njaalo te dem takki jabar.

njaaréem g- : Njaaréem mooy weneen turu Jurbel wi.

njaatige : kilifa g-, patoroŋ b-. sa njaatige bi na xam ne doo jaamam. safaan wi mooy surge b-.

njaaxaanaay l- : baatu njaaxaanaay mu ngi jóge ci baatu jaaxaan. (seetal jaaxaan)

njaaxum l- : balaa b-, jéyya j-, luxóor b-, musiba m-. ku def njaaxum li ?

njaay m- : baatu njaay mu ngi jóge ci baatu jaay. (seetal jaay)

njaba : poñse. dafay njaba ak mburu mu wow mi.

njabar b- : dinañuy wax tamit jibar b-. (seetal jibar)

njabb m- : njabb ag togg la gu ñuy defare ay jën yu ndaw, mën na nekk tamit jën wu ndaw wi ñuy koy togge.

njaboot g- : waa kër g-. yar njaboot gi, waa-jur yi la war.

njabur : ku njabur mooy ku bëgg xeex. jànq bi dafa njabur mootax jëkkër të ko.

njagabaar b- : njagabaar am picc la.

njalbéen g- : ndoorte l-, tàmbali b-. ca njëlbéen, kenn daanu fi jaar. safaan wi mooy muj g-.

njall b- : milaatar b-. ab njall la takk.

njallweer l- : dinañuy wax tamit callweer l-. (seetal callweer)

njamala g- : njamala mala bu njool ca kow la.

njambaan l- : baatu njambaan mu ngi jóge ci baatu jamb. (seetal jamb)

njam l- : baatu njam mu ngi jóge ci baatu jam. (seetal jam)

njanaaw y- : dinañuy wax tamit naawtan y-. (seetal naawtan)

njaniiw j- : barsàq g-. lu mu yàgg yàgg, dinañu dajeeji njaniiw, kon nag rafetalal.

njañ l- : kawar gu bare te gudd. baay-faal bi deful ay njañ.

njaq s- : ndaa lu ndaw l-. ndox mi ci njaq si dafa sedd guyy.

njariñ : baatu njariñ mu ngi jóge ci baatu jariñ. (seetal jariñ)

njar : dolli ndox ci soow wala leneen li nu mel. nanga njar soow mi ndax ñépp mën cee naan.

njarte l- : baatu njarte mu ngi jóge ci baatu jar. (seetal jar)

njarweñ g- : fiir g-. njarweñ gi lay jàppe ay picc.

njatt s- : dinañuy wax tamit jata j-. (seetal jata)

njaw l- 1 : togg gu yàgg. njaw li kenn mënu koo xaar, maa ngi dem.

njaw l- 2 : ndoŋ g-. ci njaw la taab.

njaxas m- : baatu njaxas mu ngi jóge ci baatu jaxas. (seetal jaxas)

njaxlaf : sawar. ndaw dafa war a njaxlaf. safaan wi mooy tayal, yambar, tóoy wala yaafus.

njaxnaat l- : dugub ju dijj, basi b-. jiwu njaxnaat lay wut.

njàccaar b- : nit kuy gis. njàccaar mooy jàllale gumba. safaan wi mooy gumba b- wala silmaxa b-.

njàmbaar g- : baatu njàmbaar mu ngi jóge ci baatu jàmbaar. (seetal jàmbaar)

njàmbataan : yore feebaru sëqët. li ngay sëqët bare na de, xanaa danga njàmbataan ?

njàmbat l- : baatu njàmbat mu ngi jóge ci baatu jàmbat. (seetal jàmbat)

njàmbur g- 1 : baatu njàmbur mu ngi jóge ci baatu jàmbur. (seetal jàmbur)

njàmbur g- 2 : baatu njàmbur mu ngi jóge ci baatu jàmbur. (seetal jàmbur)

njàmbur-njàmbur b- : baatu njàmbur-njàmbur mu ngi jóge ci baatu jàmbur. (seetal jàmbur)

njàmpe l- : lu ñuy jëfandikoo ngir raxas ay bool wala sangu. deel sangoo njàmpe.

njàngaan l- : baatu njàngaan mu ngi jóge ci baatu jàng. (seetal jàng)

njàngale m- : baatu njàngale mu ngi jóge ci baatu jàng. (seetal jàng)

njàng m- : baatu njàng mu ngi jóge ci baatu jàng. (seetal jàng)

njànj m- : cere ju ñu muñalul togg ba. ndax dingay jaay cere njànj ?

njàppaan b- : baatu njàppaan mu ngi jóge ci baatu jàpp-1. (seetal jàpp)

njàpp l- : baatu njàpp mu ngi jóge ci baatu jàpp-2. (seetal jàpp)

njàppu l- : baatu njàppu mu ngi jóge ci baatu jàpp-1. (seetal jàpp)

njàqare g- : baatu njàqare mu ngi jóge ci baatu jàq. (seetal jàq)

njeexital l- : baatu njeexital mu ngi jóge ci baatu jeex. (seetal jeex)

njeextal l- : baatu njeextal mu ngi jóge ci baatu jeex. (seetal jeex)

njegemaar b- : janq b-. njegemaar yaa ngi léttu di waajal tabaski bi.

njegenaay l- : dinañuy wax tamit ngegenaay l-. (seetal ngegenaay)

njekkar l- : musiba m-. yal na ñu Yàlla xàjjal bépp njekkar. safaan wi mooy jàmm j-.

njekk l- : na nga ko ko wax ci njekk ak teraanga.

njett : tiye ci poqtaan. ba ñuy xeex, waa ji dafa ko njett bu baax.

njébbal l- : baatu njébbal mu ngi jóge ci baatu jébbal. (seetal jébbal)

njéereer b- : dinañuy wax tamit soccent b-. (seetal soccent)

njéggal l- : baatu njéggal mu ngi jóge ci baatu jéggal. (seetal jéggal)

njég l- : sa njég li dafa seer mootax doo jarle. dinañuy wax tamit njëg l-.

njénd m- : baatu njénd mu ngi jóge ci baatu jénd. (seetal jénd)

njériñ l- : baatu njériñ mu ngi jóge ci baatu jériñ. (seetal jériñ)

njëg l- : dinañuy wax tamit njég l-. (seetal njég)

njëgteef m- : dëmm b-. bàyyil nit ki ngay jàppee ni am njëgteef.

njëkk-jél b- : raw-gàddu b-. bu la kenn raw ca njëkk-jél ba. dinañuy wax tamit njëkk-jël b-.

njëkke l- : rakk wala mag ju jigeenu sa jëkkër. jëkkëram may na ko jàmm wànte njëkke lee ko sonal.

njëkkër s- : baatu njëkkër s- mu ngi jóge ci baatu jëkkër j-. (seetal jëkkër)

njëkk : dinañuy wax tamit jëkk. (seetal jëkk)

njëkk m- : xar mu amul béjjen wala nag wu amul béjjen. aw njëkk la jënd démb.

njëlbéen g- : dinañuy wax tamit njalbéen g-. (seetal njalbéen)

njël g- : fajar g-. ca njël la fi génnewoon ba léegi.

njël l- : dund b-. nanga sakkanalal sa jëkkër njël li.

njëm-si-Yàlla j- : dinañuy wax tamit ndem-si-Yàlla j-. (seetal ndem-si-Yàlla)

njëmbët m- : baatu njëmbët mu ngi jóge ci baatu jëmbët. (seetal jëmbët)

njig-njigeen b- : nit ku dara dul dal benn yoon. boo yeboo nga xam ne dina la dalaat ndax yow njig-njigeen nga.

njiglaay l- : baatu njiglaay mu ngi jóge ci baatu jig. (seetal jig)

njiit l- : kilifa g-. njiit dafa war a yore jikko ju rafet.

nji m- : baatu nji mu ngi jóge ci baatu ji. (seetal ji)

njobbaxtal g- : dinañuy wax tamit jomboxtal g-. (seetal jomboxtal)

njodom s- : pendal m-, sër b-. nanguwul a woddoo njodom, tubey rekk lay sol.

njogonal l- : lekk gu woyof gu ñuy lekk jamonoy tàkkusaan. bul ma fàtte ci njogonal li.

njolloor g- : jamono ji nekk ci diggante midi ak ñaari waxtu. ne ko mu bàyyi dox dig njolloor.

njombaxtal l- : dinañuy wax tamit jombaxtal g-. (seetal jombaxtal)

njombe g- : jéyya j-, tóoxidoona b-. defati nga njombe de.

njomboor b- : lëg l-. dafay yar ay njomboor.

njoñ : jéng, yeew, takk. ginaar yu ñu njoñ ba mu baax la leen toggal.

njoogaan b- : lu baaxul, xuuj b-. njoogaanu otoom bi la bëgg a jaay.

njool : gudd. nee na jabar ju njool lay wut. safaan wi mooy gàtt.

njoolum-golo : niroo ak golo. xaritam bi dafa njoolum-golo.

njoor m- : sër bu weex tall b-. dafay ràbb ay njoor, di jaay.

njooro g- : yar b-, karawaas b-. nangul njooro gi xale bi yore bala mu koy dóor nit.

njoos : dóor sa morom daw. lutax nga ma doon njoos.

njoowaan g- : baatu njoowaan mu ngi jóge ci baatu joow. (seetal joow)

njorom s- : sër b-. dafa mel ni jànq bi dañu ko dëddale ak njorom, du woddu mukk.

njort : xalaat. dama njort ne dafa déggul li nga ko wax.

njublaŋ : jubadi, mën a naxe. moytul ki ngay àndal de, dafa njublaŋ lool.

njub g- : baatu njub mu ngi jóge ci baatu jub. (seetal jub)

njudduwaale l- : baatu njudduwaale mu ngi jóge ci baatu juddu. (seetal juddu)

njugub b- : njugub yi ci kow garab gi lañuy fanaan.

njukkal : njukkal nañu ko xaalis bu bare.

njulli b- : ku ñu jongal lañuy tudde njulli.

njumbal l- : musoor g-, fulaar b-. takkal sa njumbal li bu baax bala muy naaw.

njur g- : baatu njur mu ngi jóge ci baatu jur. (seetal jur)

njuuj-njaaj b- : alali réew mi ñu la dénk, bu ci def benn njuuj-njaaj, saytu ko bu baax.

njuuma l- : jinne j-. xale bi dafa mel ni njuuma rekk.

njuumte l- : baatu njuumte mu ngi jóge ci baatu juum. (seetal juum)

njuur l- : bantu sémmeñ b-. bi lawbe bi di xar màtt mi la njuuru sémmeñ li dàmm.

njuy : dinañuy wax tamit juy. (seetal juy)