dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

mu-ne : sangoo na saafara mu-ne ngir am jëkkër. dinañuy wax tamit mu-nekk.

mucc : rëcc, raw. yal na ñu mucc ci mbugalu Yàlla.

muddaarante : waxtaan, maslaa. dangay muddaarante rekk ba am li nga bëgg.

mudd b- : lu tollu ci ñaari yoxo yu ñu ubbi ba pare tàllal leen ba muy ñeenti yoon. may na ko ñetti mudd ci gerteem gi.

mujj : moo mujj a yegsi. safaan wi mooy jëkk.

mukkàllaaf b- : ku dem ba nekk magum jëmm, xam lu baax am lu bon. mukkàllaaf du fo. dinañuy wax tamit mukkallaf b-.

mukk : bàyyi na naan sàngara, nee na dootu ko laal mukk.

muluñ : dinañuy wax tamit mëlëñ. (seetal mëlëñ)

mun-mun b- : dinañuy wax tamit man-man wala mën-mën. (seetal mën-mën)

munn : dóor ak benn baaraam. bàyyil xale bi ngay munn.

mun : dinañuy wax tamit man wala mën. (seetal mën)

muñ : loo muñ mu jeex.

muqatu : noggatu. bàyyil xale bi ngay muqatu.

muqàddam b- : sëriñ bu am ay taalibe, séex b-. pàppaam muqàddam bu mag la ci tarixa tiijaan.

muraada y- : soxla y-. ci ay muraada la nekk.

muraake m- : dinañuy wax tamit mburaake m-. (seetal mburaake)

mureeku : ndaw si mureeku na. dinañuy wax tamit muriku.

muri : sàngi. safaan wi mooy muur wala sàng. (seetal muur)

murit b- : ku bokk ci tarixa murit. suñu kër am na ay murit ak ay tiijaan.

musal : baatu musal mu ngi jóge ci baatu mucc. (seetal mucc)

musiba m- : balaa b-, jéyya j-, luxóor b-, njaaxum l-. yal na ñu Yàlla dàqal musiba.

mus : dinañuy wax tamit mas wala mës. (seetal mës)

musoor : fulaar b-. nangay musoor sa bopp bi.

muswaar b- : fompal sa yoxo yi ak muswaar bi.

mut : dinañuy wax tamit mat wala mot. (seetal mot)

muucc : (ne muucc). yore kanam gu ñàng, mëkk (ne). mu nga toog ne muucc. dinañuy wax tamit móocc (ne).

muucu : mànq, nàmp. mu ngi muucu bibbëroŋ bi.

muul : dinañuy wax tamit móol. (seetal móol)

muuma : lu. ñi nekk ci daara ji dañoo muuma.

muumin b- : dinañuy wax tamit móomin b-. (seetal móomin)

muuñ : lan ngay muuñ ?

muur m- 1 : muur mooy li jullit yi di génne, ci li ñuy dunde, ci jeexitalu weeru koor ngir jox ko miskin yi.

muur m- 2 : wërsëg w-. njëkkante bi jaru ko, kenn ku nekk dina jot liy muuram.

muur : sàng. bul fàttee muur cere ji. safaan wi mooy muri wala sàngi.

muus 1 : yeewu, am-xel, xarañ. danga yaakaar ne yaa gën a muus ñépp. safaan wi mooy dof wala ñàkk-xel.

muus 2 : luy bëgg a wow. yére yi dañoo muus rekk wànte wowaguñu.

muut-muuti : nekk di yëngatu rekk. lu muy muut-muuti nii rekk ?

muuti : sonn. tey dañoo waaxu ba muuti. safaan wi mooy noppalu.

muuti g- : (wax ju ñaaw la) taat w-. nga baal ma de, ci sa muuti gi ngay jaarale per bi.

muut : (ne muut). jékki benn palaas, tekk (ne). yar bi mu gis a tax mu ne muut. neel muut wala ma dóor la. dinañuy wax tamit ñuut (ne).

muutuwaale : muutuwaale mooy ñàkk a wax dara ci am mbir ba mu jàll.