dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

màbb : daanu. miir bi màbb na.

màcc : am xam-xam ci benn fànn. xelu Abdurahmaan màcc na ci xarala yu bees yi.

màdd : woy ci suuf. dangeen di màdd rekk ndax dafa guddi léegi.

màdd b- : doomu màdd b-. suy lekk màdd, du ci def suukar.

màdd g- : garabu màdd. Kaasamaas bare ne ay garabi màdd.

màgg : xale bi màgg na léegi. / bésu gàmmu bés bu màgg la.

màjjaal : dinañuy wax tamit maajaal wala màjjaan. (seetal maajaal)

màjjaan : dinañuy wax tamit maajaal wala màjjaal. (seetal maajaal)

màkkaan m- : kër g-. am na màkkaan mu rafet seen dëkk.

màkka : mboq. yére wolof bu màkka la soloon démb.

màkka g- : bi mu demee Màkka ba léegi, dafa soppeeku ndax mu ngi jaamu Yàlla bu baax.

màkka m- : mboq m-. ay tooli màkka rekk la bey.

màkkaróoni b- : màkkaróoni bi mu boole ak soos bi ñorul.

màkkëroo b- : kuy dimbale nit ci am mbir. duma ànd ak màkkëroo.

màkk : (ne màkk). janoo. du ñëw waxtu mukk te liggeeyukaayam baa ngi ne màkk am këram.

màmm : di dem te kenn mënu la taxawal. moytuleen, mbaam mi dafa màmm.

màndarga m- : jéllam bi amoon na ay màndarga.

màndaxale : yemale, tollale, peese, natt, xayma. màndaxale na xaalis bi mu tollu ci juroom-fukki junne. dinañuy wax tamit màndaxe wala mandaxe.

màndaxe : dinañuy wax tamit màndaxale wala mandaxe. (seetal màndaxale)

màndeŋ b- : waaso la wu am ci Senegaal. pàppaam wolof la, yaayam màndeŋ.

màndi : doyal (lu mel ni ndox). naan na ba màndi. / tàggaliku ak sa sago. seetaatal sa bopp te nga bàyyi màndi.

màndiŋ m- : fu kenn dëkkul, maayaay b-, foore b-. oto baa nga paan ca digg màndiŋ ma.

màndu : tiye sa bopp ci lu-dul say mbir. nanga màndu ci yëfi jàmbur.

màngasin b- : màngasin bu mag la yore, di jaay meew ak suukar.

màng : ñi yor ay nag dañuy faral di màng.

màngo b- : doomu mango b-. ñaari doomi màngo yi kilo lañuy peese.

màngo g- : garabu mango g-. màngo gi meññ na.

mànkaañ b- : waaso wu am Kaasamaas la. jabaru mànkaañ la takke Kaasamaas.

mànke : matadi. safaan wi mooy mët, mat, mot wala mut. (seetal mat)

mànkoo : déggoo, ànd. nañu mànkoo defar suñu réew mi, kenn du ko defar ku dul ñun.

mànq : oto bi dafay mànq li nekk ci foos bi. dinañuy wax tamit manq.

mànt b- : dinañuy wax tamit naana mànt. (seetal naana)

màpp : naan. beeñ bi màpp na ndox mi yépp.

màqaama m- : daraja j-. kenn amul màqaama xale bu jigeen bii, romb la, nuyu la.

màrsandiis m- : njaay m-. màrsandiis mi dafa seer mootax mu làmb.

màtt : jaan a ko màtt.

màwwa g- : mbonaat m-. fan nga jële màwwa gi ?

màww : (ne màww). yàmbalaŋ. soo demee Xelkom, àll baa nga ne màww.