dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

li ko dale : xale yi du ñu jàng li ko dale tey ba weer wii di ñëw. dinañuy wax tamit dale ko.

libbët : dinañuy wax tamit libët. (seetal libët)

libët : jagadi. dafa libët, looloo ko teree liggeeysi tey. dinañuy wax tamit libbët.

liccin b- : céeli b-. liccin yaa ngi wër lu ñu lekk.

lifeek : lifeek feyu ma li ma ko lebaloon, duma ko lebalaat.

lifin k- : dinañuy wax tamit lëf k-, këf k-, këfin k-. (seetal lëf)

liggeey : dinañuy wax tamit lëggeey. (seetal lëggeey)

liibar b- : genn wàllu kilo g-. liibaru jën la jënd.

liifantu b- : abajadda b-. dangay jënd ab téere liifantu ndax nga mën a xàmme araf yi. mën ngaa def sa liifantu ci dalu web bi.

liiñ g- : buum gu ñuy takk di ci weer ay yére. ngelaw li dagg na liiñ gi.

liir b- : gone guy soog a juddu. sa liir bi dee koy yóbbu muy ñakku.

liitar b- : ñaari liitari meew la jënd.

liit : mbiib. waa ji jàng na liit ba mokkal ko.

lijaasa b- : dipolom b-. réew mi bare na borom lijaasa.

lijjanti : fiil bi lay lijjanti. safaan wi mooy lëj. / def ay dugg-dugg yu aju ci am mbir. dafay lijjanti ay kayit ngir tukki.

lijmbat : dinañuy wax tamit lëñbët. (seetal lëñbët)

likke : yeew (ay mala) ci genn buum. likke na bëy yi mu war a jaayi suba.

limb : def ay xob ci biir paanu ndox bu fees dell, ndax bu ndox mi mën a tuuru, soo yenoo paan bi di dem. deful limb ci paan bi mootax ndox mi di tuuru.

limboo : sol (ay sagar), làmboo. mu nga limboo yére yu tilim nekk ca biir nit ña.

lim : woññ. mu ngi lim ñi jëlagul seen wàll.

limoŋ b- : doomu limoŋ b-. limoŋ bi dafa nëb.

limoŋ g- : garabu limoŋ g-. limoŋ gi meññ na.

lingeer b- : yaay, rakk wala magi buur ju jigeen. maamam lingeer la woon.

liñbat : dinañuy wax tamit lëñbët wala lijmbat. (seetal lëñbët)

lislaam b- : lislaam mooy diiney jullit yi.

listixaar : gis ay mbir ci ay mbind. demal sëriñ bi listixaaral la sa yoon wi bala ngay dem.

litkoloñ b- : dinañuy wax tamit latkoloñ b- wala laskoloñ b-. (seetal latkoloñ)

liw : sedd. xale bi dafa liw, solal ko yére bu diis. safaan wi mooy tàng.

liyaar : wax ak ay jëf, mbitaar. dafa tëx, liyaar ko ko.