dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

leb : àbb. xaalis bi nga leb, su fey jotee, fey ko boromam. safaan wi mooy fey.

leeb : teey, yéex. du gaaw a pare ndax dafa leeb. safaan wi mooy gaaw wala njaxlaf.

leel 1 : xol, sexal. dafa feebar ba ñu koy leel.

leel 2 : ku amul benn kawaru bopp wala ku kawar gi dajul bopp bi dafa leel. safaan wi mooy sëq.

leel 3 : ngella. leel fonkal say waa-jur, di leen toppatoo.

leem : dinañuy wax tamit leem. (seetal lem)

leeñ m- : paxu mbalit mu mag. leeñ ba fees na dell ak mbalit.

leer : dëkk bi leer na nàññ. safaan wi mooy lëndëm.

lees b- : yaatuwaay b-. piis bi am na lees.

leeso b- : basaŋ b-. bul fàttee dugal leeso bi ci néeg bi.

leetar b- : bataaxal b-. doomam ja nekk ca réew ma moo ko yónne leetar bi.

leew : sew (baat). baat bu leew la yor. safaan wi mooy diis.

leewu : fob, uuf. mu ngi leewu gone gi di waaxu di ñëw.

legat g- : ci legat lay def cere ji muy jaay. dinañuy wax tamit leget g-, lekat g- wala leket g-.

leget g- : dinañuy wax tamit legat g-, lekat g- wala leket g-. (seetal legat)

legos b- : xeetu piis la. ku mënul am gañilaa, sol legos.

lekat g- : dinañuy wax tamit legat g-, leget g- wala leket g-. (seetal legat)

leket g- : dinañuy wax tamit legat g-, leget g- wala lekat g-. (seetal legat)

lekk : du lekk supp-kànja.

lekkool b- : bérebu jàngekaay, daara j-. xale yi war nañu jàngi daara ak lekkool yépp.

lekkool b- : dinañuy wax tamit ekool b-. (seetal ekool)

lelli : dindi li ci kow, tonni. xeer wi ñu ko jam lelli na ci kawaram gi.

lemb-lembal : lemb-lembal xeetu garab la.

lem : bank. soo paree nga lem basaŋ bi, dugal ko. dinañuy wax tamit leem. safaan wi mooy lemmi wala tàllal.

lem g- : lem gi dafay jaay.

lempo b- : moyaal m-. lempo bi askan wi di fey dafa war a dellusiwaat ci moom.

leneen l- : soo demul feneen, doo xam leneen.

lenge b- 1 : bant la bu njulli di yore, di ci marke bés yi weesu, di ko nuyoo. njulli bu nekk a ngi yorewoon benn lenge.

lenge b- 2 : masin buy yëkkati lu diis lool. lenge bi yëkkati na oto bi daanuwoon ci tali bi.

lenn l- : lenn li du bëgg lekk, feebar la. / dara. gisuñu lenn ci alal ji ñu ko dénkoon.

lenqali : yalandi. bul fàttee lenqali ndab yi.

lenqe : jege lool ci wàllu mbokk, àqan. nijaayam lenqe la doon xulool.

ler-leri : nes-nesi, yànj ndax taar. bi ndaw si soloo ba génn, dafa doon ler-leri.

leran g- : mbir mi nekk ci sigaret tey tax soo tàmmee tux, dootoo ko mën a bàyyi te mu tudd nikotin ci farañse, loolu mooy leran.

leraw g- : karawaas g-, yar b-, kàcciri g-. leraw xamul boromam. (léebu).

lerax : mellax. nàmm na jaasi ji ba muy lerax.

leru : dox ci wetu. dañu leru tefes gi Parsel Aseni ba Yoof.

lesoŋ b- : njàng m-, bind b-. soo mokkalul sa lesoŋ bi, doo génn kër gi.

lewet : lu amul benn cafka. soo sibbiroo, li ngay lekk dafay lewet. / ku amul benn fitna, sedd. pàppaam ku lewet la woon. safaan wi mooy wex wala forox.

lew : lu nit am ci anam yu dagan, yu amul benn njuuj-njaaj. xaalis bu tuuti te lew moo gën bu bare te lewul. safaan wi mooy araam.

lew w- : waar w-, tool b-, tóokër b-. am na aw lew ca dëkk ba.

lex b- : cëru doomu aadama. lex bi dafa néwwi.