dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

ku ne : ku ne ak sa bàmmeel. dinañuy wax tamit ku nekk wala ku ci nekk.

kubeer g- : ndëpp l-. ana kubeeru bool bi ?

kuccal : dóor ak cónc, këmëx, xët, rëkk. dafa ko kuccal muy jooy.

kuddu-luus g- : kuddu-luus jumtuwaayu togg la.

kuddu g- : jumtukaayu lekk. kuddu lay lekke.

kuf : baat bu ñuy wax ngir dàq ay. kuf ! yàl na ma Yàlla musal ci sidaa !

kujje g- : kujje gi sonal soxnaam yi.

kukk b- : dinañuy wax tamit kuk. (seetal ci kow).

kuk : baat bi dafay ànd ak baatu ñuul te di tekki lool wala ba mu ëpp. simis bi mu soloon dafa ñuul kuk. dinañuy wax tamit kukk.

kulbet : (ne kulbet). baat bi dafay tekki jékki jékki rekk ubbi dara. ndaw si dafa yegsi rekk, ne kulbet cin li.

kumaandaŋ : njiit ci takk-der yi. kumaandaŋ bi la takk-der yi di tóojal.

kumax g- : kuy wottu ay njulli, selbe b-. dinañuy wax tamit këmëx g-. (seetal këmëx)

kumba-am-ndey b- : kumba-am-ndey la mootax mànkelewul dara. safaan wi mooy kumba-amul-ndey b-.

kumba-amul-ndey b- : li muy kumba-amul-ndey mootax kenn sóoraalewu ko ci dara. safaan wi mooy kumba-am-ndey b-.

kumba s- : sér b-, pendal b-, njodom s-. paasewaaleel ko kumba si.

kumbudu g- : fas wu ndaw w-. soo toppatoo kumbudu gi, dinga am fas wu baax ëllëg.

kumpa g- : lu nëbbu. li ñuy wax sa kumpa lay doon.

kunduŋ-nduŋ : dinañuy wax tamit kandaŋ. (seetal kandaŋ)

kuntaaba : wéq, këdd. dafa ko kuntaaba mu daanu.

kuppati : dagg. gone yi kuppati nañu matlaa bi.

kuppe : futbal. su ñu jàngul, dañuy kuppe.

kuppukala b- : junqóob b-, koti b-. mool yi jàpp nañu ay kuppukala yu bare.

kur 1 : (ne kur). baat bi dafay tekki lu jolli. coow laa nga ne kur ca làmb ja.

kur 2 : baat bu ñuy wax ngir xëcci ginaar. kur ! kur ! safaan wi mooy kes.

kuraŋ b- : bàyyil kuraŋ bi ngay fowe, dafa lay ray léegi.

kurel g- : mbootaay m-. ci kurel giy saytu àq ak yelleefi doom-aadama lay liggeeye. dinañuy wax tamit kureel g-.

kurfeñ : dafa ko kurfeñ ci gémmeñ. dinañuy wax tamit kurpeñ.

kurr : dinañuy wax tamit kur. (seetal kur)

kurus g- : buum gu ñu nas ay per, di ko waññe bu ñuy wird. kurus gi téemeeri per la.

kus g- : taat w-. tubey ji dafa bënn, kus gaa ngi feeñ.

kuti b- : doomu xaj j-. xaj bi jur na juroomi kuti.

kutt : dagg bopp ginaar wala picc ak ay yoxo. bul kutt ginaar gi, reendi ko ak paaka.

kutt w- : weteñ w-, màtt w-, teeñ w-. xar mi dafa am ay kutt.

kuude g- : liggeeyu wuude. dàll yiy jóge bitim réew ñooy bëgg a yàq kuude gi.

kuuj : jàdd ndeyjoor wala càmmoy. safaan wi mooy tàllal. tàllalal rekk, bul kuuj fenn.

kuuñ : yore benn loxo rekk. bi mu jógee ca xare ba léegi, dafa kuuñ.

kuur g- : lawbe bee ko defaral gënn gi ak kuur gi.

kuus g- : du ñépp a mën a gis kuus.

kuuy m- : xar mu góor m-. kuuy mu baax la jëndoon ci tabaski bi. dinañuy wax tamit kuy m-.