dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

kifin k- : lu ñu xamul turam lañu koy faral di tudde. jottali ma kifin kee, ma seet lan la. dinañuy wax tamit këfin k-, këfkin k-, këf k- wala lëf k-.

kiiraay l- : luy aar, kaaraange g-. depite yi am nañu malaanu kiiraay.

kilifa g- : njiit l-, mag m-. soo nekkee kilifa ci béreb, danga war a yor jikko ju baax. dinañuy wax tamit kélifa g-.

kilifteef g- : waaw g-. jàngalekat yi ci kilifteefu jëwriñ ji yor wàllu njàng mi lañu nekk.

kilimatiseer : dinañuy wax tamit kilimatisëer. (seetal kilimatisëer)

kilimatisëer b- : kilimatisëer bee tax fii kenn du fi yég tàngaay.

kiliyaan b- : dinañuy wax tamit kiliyãa b- wala kiliyaŋ -b. (seetal kiliyãa)

kiliyaŋ b- : dinañuy wax tamit kiliyãa b- wala kiliyaan -b. (seetal kiliyãa)

kiliyãa b- : jëndkat b- wala jaaykat b-. tey njaayam mi doxul ndax gisul benn kiliyãa. dinañuy wax tamit kiliyaan b- wala kiliyaŋ b-.

kilomet b- : diggante fii ak seen dëkk ñaata kilomet la ?

kilo b- : ñaari kilo suukër rekk la jëndoon waaye duwaañ yi nangu nañu leen.

kimmi : tux. bàyyil kimmi bala mu lay ray.

kinkelibaa b- : dinañuy wax tamit kenkelibaa b-. (seetal kenkelibaa)

kiñaan g- : dinañuy wax tamit kañaan g-. (seetal kañaan)

kiraama : mbir mu yéeme lañuy tudde kiraama.

kirintiŋ b- : sàkketu banti waax. kirintiŋ la wërale ci këram.

kirtim : (ne kirtim). baat bi dafay tekki jékki jékki rekk dal ci kow kenn. dañoo xuloo ba mu yàgg ne kirtim jappante.

kitikaŋ b- : tuwaal b-. yére bi mu sol kitikaŋ la.