dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

këcc : ba mu ëpp, këŋŋ. koko bi dafa dëgër këcc, mënuloo ko toj. dinañuy wax tamit këj.

këdd : wéq, kuntaaba. dafa ko këdd mu daanu.

këf-bët : for-bët. nelewuma, dama këf-bët rekk. (seetal for-bët)

këfëlu : jiital sër bu mag sooy woddu. ginnaawam gi tolluwul nii de, dafa këfëlu.

këfin k- : dinañuy wax tamit kifin k-, këfkin k-, këf k- wala lëf k-. (seetal kifin)

këfkin k- : dinañuy wax tamit kifin k-, këfin k-, këf k- wala lëf k-. (seetal kifin)

këf : jël ci lu amul waajaay. ñaan ko mu may la, bul këf yëfu jàmbur. dinañuy wax tamit fëkk.

këj : dinañuy wax tamit këcc. (seetal këcc)

këll : baat bi dafay ànd ak baatu suur te di tekk bu baax wala ba mu ëpp. xale yi lekk nañu ci laax bi ba suur këll.

këll b- : boolu bu ñu defare dénk. ci këll lañuy yakkal seen maam añ.

këmëx : cóncu, xët, rëkk. lutax nga këmëx ko ?

këntu : lakk gerte wala ñebbe ak ay xal yu ñu suul. gerte gi dañu koy këntu. dinañuy wax tamit këttu.

këŋ : baatu këŋ dafay ànd ak baatu dëgër te di tekki bu baax wala ba mu ëpp. suuf si dafa dëgër këŋ, kenn menu fi ji dara. dinañuy wax tamit këŋŋ.

këpp : dëpp. gone gi këpp na kaasu àttaaya bi.

kërëb-kërëbi : gaawantu. defal ndànk, ngay kërëb-kërëbi rekk.

këriñ g- : gaas ak këriñ yépp a seer léegi.

kër g- : màkkaan m-, dëkkuwaay b-. kër gu rafet la tabax seen dëkk.

këruus : baat bi dafay ànd ak baatu lëndëm di tekk ba mu ëpp. biig bi kurãa kuppee, dafa lëndëmoon këruus. dinañuy wax tamit këriis.

kësit g- : ndesit l-. kësit gi màndiwu ko.

këtt 1 : (ne këtt). lu war a am léegi léegi. soxla si dafa ne këtt ne jonn.

këtt 2 : dagg ci cat li. geenu nag wi dafa këtt.

këttu : dinañuy wax tamit këntu. (seetal këntu)

këwdiir g- : dinañuy wax tamit kàddir g- wala kawdiir g-. (seetal kàddir)

këyit g- : dinañuy wax tamit kayit g-. (seetal kayit)