dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

jub-loxo : borom fetal gi dafa jub-loxo mootax mu jam till. safaan wi mooy dëng-loxo wala jubadi-loxo.

jubadi-loxo : dëng-loxo. rëbbkat warul a jubadi-loxo.

jubb b- : am na ñett jubb ci bopp bi.

jub : wutal ma bant bu jub. / am jikko ju baax, gore. nit dafa war a jub ba ñépp wóolu ko. safaan wi mooy jubadi wala dëng.

juddu : weeru awiril wi weesu la doom ji juddu.

jug : dinañuy wax tamit jog wala jóg. (seetal jog)

jukkandi : soj, xurfaan. mbaam mi dafa jukkandi.

jukki : génne. jukki na siwoo bi nekkoon ci biir barigo bi.

jula : jaay. dafay jula ca marse ba.

jullikaata b- : nguri b-. garab gi am na jullikaata.

julli : deel julli balaa ñu lay jullee.

jumaa j- : jàkka ju ñuy jullee àjjuma. àjjuma mooy bésu jumaa.

jumbax b- : xale yu jigeen yi bu ñu solee yenn yére yi, seen jumbax bi dafay feeñ. dinañuy wax tamit jumbux b-.

jumbux b- : dinañuy wax tamit jumbax b-. (seetal jumbax)

jumeet : (ne jumeet). dinañuy wax tamit jimeet (ne). (seetal jimeet)

jumla b- : gilint g-. jëlal jumla bi taal sébb yi. dinañuy wax tamit jum b-.

jum b- : dinañuy wax tamit jumla b-. (seetal jumla)

jumtukaay b- : lu ñuy jëfandikoo. ki ngay liggeeyloo, jox ko ay jumtukaay yu doy. dinañuy wax tamit jumtuwaay b-.

jumtuwaay b- : dinañuy wax tamit jumtukaay b-. (seetal jumtukaay)

junj : wax lu leerul. junj doy na borom xel. (léebu).

junjuŋ b- : ndëndu buur mu rëy ci dëkku séereer yi, ndënd m-. séereer yaa ngay tëgg junjuŋ ya.

junkëri b- : fas w-, sàll w-. ab junkëri la jënd démb.

junki : funki, fokki. beñe dugub dafay junki.

junne b- : mënuloo waññi ba junne. dinañuy wax tamit junni b-.

junni b- : dinañuy wax tamit junne b-. (seetal junne)

junqoob b- : koti b-, kuppukala b-. gis nañu ay junqoob géej. dinañuy wax tamit junqóob b-.

junqóob b- : dinañuy wax tamit junqoob b-. (seetal junqoob)

juñ b- : dinañuy wax tamit jóoñ. (seetal jóoñ)

jurgoot b- : dunq wala leneen lu ñuy xasane nopp. jottali ma benn jurgoot bi.

jur : meññ. ku jur xale bii ?

juroom-benn : waññi na ba juroom-benn.

juroom-ñaar : wax na ko ko juroom-ñaari yoon.

juroom b- : am na juroomi doom.

juubu : def loo tayul, juum. dafa wooroon wànte juubu na mos ci lem gi.

juug : jóor, jal. juug na yére yi yépp ci biti.

juum : dafa juum rekk waaye loolu du jikkoom. safaan wi mooy tay.

juun-juuni : ñàkk a toog benn palaas, jaabante. mu ngi juun-juuni rekk ni ku réerle dara.

juunal : moyal. danga juunal ànteenu tele bi.

juunuunu : ñaaw. loolu soo ko defee, dinga def lu juunuunu. safaan wi moo rafet.

juutal : danga juutal téere bi.

juuti b- : taks b-. juuti bi jaaykat yi di fey méeri bi dafa leen war a amal njëriñ. / kiy nangu juuti. jaaykat yi juuti rekk lañuy bañ a gis.

juux : dinañuy wax tamit jóox. (seetal jóox)

juy : mbas. xale bi ñu doon dàqe juy na leen ñoom ñépp. dinañuy wax tamit njuy.