dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

jebbi : saxaat. ñàmbi jaa ngi jebbi.

jeeg b- : jigeen ju deseetul ndaw, jigeen ju am jëkkër. ab jeeg la takk ñaareel. dinañuy wax tamit jéeg b-.

jeeg j- : jeeg yu bare. jeeg ju baax ji dañuy toppatoo seen jëkkër yi.

jeego b- : tànk b-. def na ay jeego ci liggeey bi. dinañuy wax tamit jéego b-.

jeeneer w- : leeraayu safara, ceeñeer l-, leeraay g-. boo tolloo fu sore sax, dinga séen jeeneer wa.

jeeñ : tuumaal. li nga ko jeeñ ba ñu tëj ko, ndax moo ko def ? dinañuy wax tamit jiiñ.

jeex : sotti, pare. liggeey bi ñu doon def jeex na. / reer bi jeex na. / làppu. sigaret bi ngay tux mootax nga jeex.

jefe : dinañuy wax tamit jafe. (seetal jafe)

jege : lii di sinebar, bul ko laal, bul ko jege. / dend. seen ñaari dëkk yi jege nañu. dinañuy wax tamit jége, jégeñ wala jegeñ. safaan wi mooy sore wala dànd.

jegeñ : dinañuy wax tamit jége, jégeñ wala jege. safaan wi mooy sore wala dànd. (seetal jege)

jekk : jag, rafet. li gënoon a jekk mooy, nga dem ba këram, nga wax ko ko. / xale bu jigeen bu jekk la fa takke. safaan wi mooy jekkadi.

jellaaba b- : dinañuy wax tamit jàllaaba b-. (seetal jàllaaba)

jeneer : dinañuy wax tamit janeer. (seetal janeer)

jeng : dëng. sàkket wi dafa jeng. / wàcc yoon. liggeey bi ñu la defloo, fexeel ba bu ci jeng. dinañuy wax tamit weng.

jenj : sab. seetal ginaar gi lu muy jenj ?

jenn j : jenn doom ji la yóbbu daara.

jeñax : bëmëx. dinañuy wax tamit jañax. (seetal jañax)

jeñ : bëmëx. dinañuy wax tamit jañ. (seetal jañ)

jeqi : jaxas, ëlbati ceeb ndax ñor bi maase. bul fàtte jeqi ceeb bi bala muy xëm.

jermel : jaasir. doktoor bi nee na waa ji dafa jermel.

jetaay b- : toogaay b-. seen jetaay bi yàgg na lool wànte ba léegi pareeguñu. dinañuy wax tamit jataay b- wala jotaay b-.