dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

jóg : dinañuy wax tamit jog wala jug. (seetal jog)

jóoke : jaxase, ràbbaske. nag yi jóoke nañu ngar li yépp.

jóolooli b- : koloŋ-koloŋ g-. waa ji dafa takkal fas wi ay jóolooli.

jóo : yebu, duggal. bul jóo sa bopp mukk ci loo xamul.

jóo b- : fowukaay bu ñu defare gittax. fasu jóo la gone gi di defar.

jóoñ b- : bant bu am càq, jeñ w-. xale yi ay jóoñ lañu wuti ngir defar laspeer. dinañuy wax tamit juñ b-.

jóor : juug, jal. bàcc na ba jóor gerteem ga ca kër ga.

jóox : jékki jékki rekk ñëw. naar bi dafa jóox ci diwaan bi wànte dëkku fi. dinañuy wax tamit juux.

jópp : (ne jópp). xas, xasar, xus. gerte dafa ne jópp ren mootax njëg li daanu.