dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

jëf-lekk b- : liggeeykat b-. jëf-lekk yaa ngi bey seen waar ci réew mi.

jëf : def. danga war a jëf te bàyyi wax ju bare ji.

jëgg b- 1 : kuy war géleem di tukki. jëgg yi fi jaaroon ay naar lañu.

jëgg b- 2 : yeb b-, sëf b-, yen b-. fas wi àttanul jëgg bi.

jëgg b- 3 : li ngay am boo wutee dund ci jamonoy xiif. dina mën a dund ci jëgg bi ba dugub ñor.

jëkkër j- : borom-kër g-, sëriñ b-. jëkkër du morom, sang la. safaan wi mooy jabar j-.

jëkk : jiitu. maa la jëkk a gis. / bu jëkk jigeen daanul sol tubey. dinañuy wax tamit njëkk. safaan wi mooy mujj.

jëm-kanam : dox. mbaa sa njàng maa ngi jëm-kanam ? safaan wi mooy dellu ginnaaw.

jëmbët : saxal. tool bi yépp dañu fi jëmbët ay ñàmbi. safaan wi mooy buddi.

jëmb b- : ñax m-. beyleen jëmb yi ba ñu set wecc.

jëmmi-jamono j- : taŋ b-. dinañu gise jeneen jëmmi-jamono.

jëmm j- : yaram w-, nit k-. jëmm ji dafa fees dell ak ay picc. / kii jëmm ju tedd la.

jëm : dem. fu mu jëm ci guddi gii ?

jënd : jënd na kër gu rafet. dinañuy wax tamit jand wala jénd. safaan wi mooy jaay.

jënn g- : béreb bu ñuy defare ndaa yu ban yi. ca jënn ga lay liggeeye.

jën w- : dinañuy wax tamit jén w-. (seetal jén)

b- : dafa taab ci jë bi.

jëppet : baat bi dafay tekki lu jékki jékki rekk tàkk. oto ba tàkk na jëppet.

jëpp : tàmbali liggeeyu nawet bi. nanga teel a dem bala ñuy jëpp.

jërëjëf : dinañuy wax tamit jaajëf. (seetal jaajëf)

jëriñ : dinañuy wax tamit jériñ. (seetal jériñ)

jër : am ay doom yuy teel a gaañu, yaradal. soxna si dafa jër.

jëw : wax lu ñaaw ci ginnaaw nit. am jot mooy waral nekk di jëw nit ñi.

jëxeeru : saytu alalu nit. seen kilifa gee leen di jëxeeru.

jëyya j- : balaa b-, luxóor b-, musiba m-. def na jëyya ndax dafa rey nit. dinañuy wax tamit jéyya j-.