dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

jébbaane : dinañuy wax tamit jéebaane. (seetal jéebaane)

jébbaane : siiwal, weer, yégle, yéene. ku sàcc alali askan wi, dañu la war a jébbaane.

jébbal : jox. jébbal nañu ko lenge yi mu war a jiite réew mi.

jébb : am lu weex ci genn wàllu jë (fas). fas wu jébb la jënd.

jédd : ku dul wax ndànk mukk. waa ji dafa jédd mootax mënuma nekk ak moom.

jéebaane : yégle, yéene, siiwal. bu kenn jéebaane li ñu fi wax. dinañuy wax tamit jébbaane. safaan wi mooy nëbb, suturaal wala nëpp-nëppal.

jéeg : bu yàgg. dëkk boobu dem na fa jéeg.

jéem : dafay jéem dox.

jéeri : bul jéeri àttaaya bi ba mu sedd guyy.

jéeri j- : suuf s-. saxaar ak oto ci jéeri ji lañuy daw.

jéer : xool fu sore. xamuma lan lay jéer.

jéex : seet ci suuf wala ci ab jal ngir gis lu réer. li ngay jéex ci suuf lan la ? dinañuy wax tamit jiix.

jégaalél y- : gone yaa nga def ay jégaalél di jàng.

jégen b- : dinañuy wax tamit jagañ b- wala jéger b-. (seetal jagañ)

jége : dinañuy wax tamit jégeñ, jegeñ wala jege. safaan wi mooy sore wala dànd. (seetal jege)

jégeñ : dinañuy wax tamit jége, jegeñ wala jege. safaan wi mooy sore wala dànd. (seetal jege)

jéger b- : dinañuy wax tamit jagañ b- wala jégen b-. (seetal jagañ)

jéggal : baal. nee na jéggal na la wànte bu ko defati.

jéggat : raas suuf si ak ay tànk ngir xam ndax mën nañu leen di teg am déet, am na ay dég wala déet. bala ngay summi sa dàll yi, nanga jéggat suuf si ba pare.

jéggi : séqi. booy jéggi tali bi xoolal sà ndeyjoor ak sa càmmoñ, ba mu wóor la ne oto ñëwul, nga sooga dem.

jékki : toog. mu ngi jékki ci siis bi, jàpp njàmburam.

jélem b- : tàkk-tàkk b, jéneer b-. fu sore lañu tolluwoon di séen jélemu daay ga.

jéll 1 : jaarale ci kow. sàcc bi dafa jéll tele bi ci miir bi.

jéll 2 : ay gët yu jéll. dafa jéll mootax muy takk ay weer.

jél : bul jél mukk loo moomul. / dafa ko jél mu koy liggeeyal ci ay toolam. dinañuy wax tamit jël. safaan wi mooy jox.

jémbe b- : xeetu ndëdd. xew la amoon na ay tëggkati jémbe.

jénd : dinañuy wax tamit jënd. (seetal jënd)

jéng : takk, fas, njoñ, yeew. fas wi dafa faraw mootax ñu jéng ko.

jéngu : fippu, bañ. danga koy bëgg a rey mootax mu jéngu.

jén w- : senegale yi bëgg nañu ceebu jén. dinañuy wax tamit jën w-.

jéppën b- : bant bu am ay càq bu ñuy def ci buntu tool. borom tool bee fi samp jéppën bi.

jéppi : xaare. yaayam dafa ko jéppi ndax doxam bu bare bi.

jériñ : defal. lu bare la koy jériñ. dinañuy wax tamit jëriñ.

jér : dinañuy wax tamit jër, jérr wala jërr. laax bi dafa tang jér.

jérr : dinañuy wax tamit jér wala jërr. (seetal jér)

jétur b- : jigeen ju ñàkk jëkkëram. ndaw si nekkatul ab jétur léegi ndax amaat na jëkkër.

jéy : dinañuy wax tamit jay. (seetal jay)