dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

jàdd : jékki jékki rekk taxaw. oto bi dafa ne jàdd ngir moytu waa ji.

jàdd : soppi jëmuwaay. jubalal rekk dem, bul jàdd fenn. safaan wi mooy talal wala jubal.

jàjj 1 : noppiloo. soo ko jàjjul, dina wax lu ëpp.

jàjj 2 : teg xeer wu njëkk. jëwriñ ji yore wér-gu-yaram gi dina fi ñëw, jàjj loppitaal bi.

jàjji : xiirtal. neexal dafay jàjji liggeeykat. dinañuy wax tamit jàjjanti.

jàjj b- : téere mbër. mbër mi daan na ba tekki jàjji yi.

jàkka j- : jàkka ja rekk lay jullee.

jàkkeer w- : fas wu xonq. aw jàkkeer la jënd.

jàkk : (ne jàkk). xool ci kanam, keww (ne). mu ngi ne jàkk tele bi di seetaan.

jàkk w- : yet w-. dafay tiye jàkk buy dox.

jàllaaba b- : jëndal na maamam jàllaaba bu rafet. dinañuy wax tamit jellaaba b-.

jàllarbi : dippi, ëlbati. jàllarbi na mbubbam mi.

jàll : jaar, aw. oto bi ngay xaar jàll na bu yàgg.

jàmb-suukar g- : dinañuy wax tamit jàmb g-. (seetal jàmb)

jàmbat : tawat. xaalisam bi réer lay jàmbat.

jàmb g- : bey na toolu jàmb. dinañuy wax tamit jàmb-suukar g-.

jàmbu : wor, wacc. bi mu amee xaalis la jàmbu àndadooram yépp.

jàmmaarloo : dinañuy wax tamit jaamaarloo. (seetal jaamaarloo)

jàmm j- : jàmm ci la lépp xaj. safaan wi mooy ay w-.

jàng : nit ku nekk war naa jàng ngir xam.

jàngoro j- : feebar b-, tawat b-. soo waxul sa jàngoro, du faju.

jàngu : raxas ay tànk ak ay yoxo, raxasu, raggu. ndox amul, dafa jàngu rekk.

jàngu b- : ekliis b-. dafay dem jàngu ba dibeer ju jot.

jànjaŋ : (ne jànjaŋ). baatu jànjaŋ dafay tekki lu daanoo wet. gone gi ne na jànjaŋ ci suuf. dinañuy wax tamit janjaŋ (ne).

jànj b- : tund w-, dett-mbeer b-. tool bi bare na ay jànj.

jànkalaar j- : jiit ju mat sëkk. rey nañu jenn jànkalaar ca tool ya. dinañuy wax tamit jankalaar j-.

jànkoonte : waa dëkk baa ngi jànkoonte ak jafe-jafe yu tar.

jànnaxe : jaxasoo ci xel. liggeey bi dafa bare ci boppam bi ba mu mujj jànnaxe.

jànni : ki ngay jànni du sa morom.

jànq j- : dinañuy wax tamit janq j-.

jàpp 1 : tiye, ngëb. rëbbkat bi jàpp na ay naat yu bare. safaan wi mooy bàyyi wala wacc. / fii amul jàpp palaas. / jàpp naa ne waa ji dafa juum ci li mu wax. / woo ko ci kanam, dafa jàpp. / robbam bi jàpp na ko lool. / bàyyil li nga jàppoon yépp te wuyusi ma.

jàpp 2 : deel jàpp ba sell bala ngay julli.

jàpp b- : jox b-, takk b-. may na ko ñeenti jàppi dugub.

jàq : waaru, jaaxle. li mu réeral xaalisu jàmbur bi mootax mu jàq.

jàtti j- : tool bu ñu bàyyi bayu ñu ko. demal yeew fas wi ca jàtti ja.