dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

gàbb : jeqi suuf si ci mbey. gàbb na toolam yépp.

gàcce : yal na ñu Yàlla musal ci gàcce.

gàcci : sulli. ndoxum taw bi gàcci na reeni garab gi. safaan wi mooy suul wala rob.

gàcc : gàll. mu ngi toog gàcc xale bi.

gàddaay : toxu. waa jooja gàddaay na ba dem yoonam.

gàddeem g- : njugub b-. gàddeem gaa ngi ci kow garab gi.

gàdd g- : géttu golo g-. ag gàdd a jaar ca toolam, yàq ko yépp.

gàddu : yenu ci ay mbagg. gàddu na saagam, dem ca suba.

gàjj : ñaas. am na ay xeet yu baaxoo di gàjj seen kanam yi.

gàkk : taq, tilim. pentiir bi gàkk na ci sa yére bi.

gàllaaj g- : téere b-, xarfafuufa y-. waa ji takk na gàllaaj yu bare.

gàllankoor : tiye, téq. liggeey bu bare moo ko gàllankoor ba mujjul ñëw.

gàlli : doyadi, xamadi sa bopp. danga gàlli rekk mootax ngay roy tubaab yi waaye am nga sa cosaan ak aada.

gàll : dinañuy wax tamit gàcc. (seetal gàcc)

gàmmu : màggal juddug yonent Yàlla Muhamet (SAW). seen waa dëkk dinañuy gàmmu.

gàmmu b- : kal b-. nit koo séqal tooñante, fo ak ree ci mbokk, xeet, sant. fii ci Senegaal tukulëer ak séreer ay gàmmu lañu.

gàncax g- : li sax ci àll bi. su taw baree, gàncax gi naat. dinañuy wax tamit gancax g-.

gàngoor g- : mbooloo m-, ndiiraan g-. ànd na ak gàngooram ba dem.

gàngunaay m- : toogu b-, siis b-. suñu gan gi lañu fi tegal gàngunaay mi. dinañuy wax tamit gàngune m-.

gàngune m- : dinañuy wax tamit gàngunaay m-. (seetal gàngunaay)

gànjar g- : takkaay l-. gànjar gi ndaw si takk rafet na.

gànnaar g- : Móritani. Gànnaar bare na ay senegale.

gànnaay g- : fetal, paaka ak jaasi ay xeeti gànnaay lañu. dinañuy wax tamit ngànnaay y-.

gàntu : bañ, lànk, fétt. wax naa ko ko mu gàntu.

gàññ : (ne gàññ). bare ba mu ëpp, xas (ne). démb jën yaa ngi ne woon gàññ ca marse ba.

gàŋŋ : (ne gàŋŋ). dàll (ne). baat bi dafay tekki coowu lu jékki jékki rekk daanu. dafa tarxiis rekk ne gàŋŋ ci suuf.

gàpp g- : àpp b-, dayo b-. ay waxam amul gàpp, day wax rekk.

gàtt-geen b- : gàtt-geen baat la buy tekki béy te nekk ci benn ci suñuy léeb.

gàtt-làmmeñ : ñàkk a bare ay wax. ndaw si dafa teey ba pare gàtt-làmmeñ. safaan wi mooy bare wax.

gàtt-tànk : ñàkk a bare ay dox. jigeen dafa war a gàtt-tànk.

gàtt-xam-xam : ñàkk a xam lu bare. ndéem danga gàtt-xam-xam, bul di xëccoo kàddu gi. safaan wi mooy am-xam-xam.

gàtt-xel : naqari xel. danga gàtt-xel rekk wànte soo doon xalaat doo def loolu.

gàtt : tuuti. buum gu gàtt la yeewe xar mi. safaan wi mooy gudd.