dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

fobeere : fomp ay karo wala ab dër. saa yoo xëyee nanga fobeere karo yi yépp.

fob : dinañuy wax tamit fab. (seetal fab)

focci : dugub wala mboq dañuy focci suñu tolloo fenn fi ci seen màgg.

focc w- : focc xeetu buy la bu tuuti ay doom.

foddat : waajal ay ndënd, rikkat. tëggkat yaa ngi foddat ndënd yi.

fodd : dafay fodd yaramam. dinañuy wax tamit fudd.

fof : bi mu daanoo la tànk yépp fof nii.

fojjet : (ne fojjet). baat la buy tekki yeewu rekk, jóg. dafa yeewu rekk, ne fojjet dem yoonam.

fokki : newwi, junki, sekki. li mu lekk moo fokki biir bi. dinañuy wax tamit funki wala fonki.

fokk : fokk ma gis ko tey. dinañuy wax tamit alfokk. (seetal alfokk)

folet : dindi ay bànqaas yu wow yu nekk ci ag garab mooy folet.

folli : wàcce. ku ñu fi fal te liggeeyuloo, ñu folli la rekk. safaan wi mooy fal.

fomm : bàyyi ba beneen jëmmi jamono. dafa bëggoon a dem dëkk ba wànte fomm na.

fomp : fomp na karo yi ba ñu set. safaan wi mooy taqal.

fonde m- : fonde ñam wu baax ci yaram la.

fonk : naw. kenn ku nekk dafa war a fonk làkkam. safaan wi mooy bañ wala sàggane.

fonn : (ne fonn). des ci biir. li mu lekk a ngi ne fonn ci biiram bi.

fo : xale kenn menu koo teree fo. / bàyyil li nga nekke, borom bijjaaw du fo.

foofa : foofa la jànge alxuraan.

foofu : di nga ko gis ci baatu boobu. (seetal boobu)

foog : defe, yaakaar, xalaat. dama foog ne waa ji dafay bëgg a dof.

foo : foo jëlee xaalis bu bare bii ?

fooraas b- : teen b-. dëkki àll yi yépp war nañu mën a am fooraas ndax root mi dafa metti.

foor : takk deru ndëdd. foor na ndënd mi bu baax.

fooyooy : lu amul solo. li ngay am ci sa liggeey bi dafa fooyooy.

fopp : moo la dàq a daw fopp. dinañuy wax tamit fuuf.

foq 1 : buddi. ndax mën ngaa foq bant bi ?

foq 2 : ñemewuma foq samay waaraam.

foq 3 : am bëñ bu buddeeku. ñaari gëñi xale bi foq nañu.

foqale : dinañuy wax tamit bëgg-lekk. (seetal bëgg-lekk)

foqi : summi (jigeen ju doon ténji). ndaw si léegi mu foqi.

for-bët : këf-bët, dajjant. dama for-bët rekk wànte nelawuma. safaan wi mooy yàndoor.

forax : dinañuy wax tamit forox. (seetal forox)

for : for na xaalis bu bare.

forog b- : yére bu gàtt. fan nga jënde sa forog bi ?

forox-nopp : neex-nopp. waxal ndànk, ki ngay wax dafa forox-nopp.

forox : soraas si nga jënd dafa forox toll. dinañuy wax tamit forax. / bul lekk ceeb bu fanaan bi, dafa forox.

forse : ga. su nangwul a lekk, nga forse ko. safaan wi mooy neexal.

fot : së. moytul yaxi jën yi bala ngay fot.

fottarñi : sàññi. dinañuy wax tamit fattarñi. (seetal fattarñi)

fottasu : ñu ngay jàng di fottasu. dinañuy wax tamit fettasu wala fottosu.

fottosu : dinañuy wax tamit fettasu wala fottasu. (seetal fottasu)

foxoj : dinañuy wax tamit faxaj. (seetal faxaj)

foxoj : dinañuy wax tamit faxaj. (seetal faxaj)

foy-foyi : yëngatu bu aju ci ngelaw li, mën na doon ab morso wala aw xob. xobi garab gaa ngi foy-foyi di naaw. dinañuy wax tamit foyy-foyyi.

foyy-foyyi : dinañuy wax tamit foy-foyi. (seetal foy-foyi)