dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

faagaagal : bóom, rey. rëbbkat yi ku leen artuwul, ñu faagaagal rabi àll yépp.

faajir b- : jullit bu dem ba yàqu. kooku bul di ànd ak moom sax, ab faajir la.

faale : yég, sóoraale. nit kiy wax ak yow, faale ko, gënuloo ko benn yoon.

faar b- 1 : ay faari xar. lakkal ma ci faar yi.

faar b- 2 : makiyaas b-. ku la doon defal sa faar bii ?

faar b- 3 : faari oto bi leer nañu nàññ.

faase : dinañuy wax tamit far -4. (seetal far)

faas b- : watal sa faas yi, bare nañu kawar torob.

faas g- : mës naa dem Faas ca Maroc.

faat : rey, bóom. ku faat nit te tay ko, dañu la war a tëj sa giiru dundu.

faax : (ne faax). toog ni mu la neexe. yaa ngi ne faax ni ku jëmul fenn.

faayda j- : amal fulla ak faayda ci li ngay def su dee lu baax. dinañuy wax tamit fayda j-.

fab : jël, uuf, gàddu, leewu, meeb, tungoob. fab na xale bi, génn. dinañuy wax tamit fob.

fafalnaaw b- : awiyoŋ b-, balaŋ b-. fafalnaaw waruwaay bu gaaw buy daw ji jaww ji la.

faf : dootuma mën a dem, damay faf fomm ndax taw bi. dinañuy wax tamit far.

fagaru : fàggandiku, fàggu. jamonooy tey kenn ku nekk war ngaa fagaru ngir ëllëg. (seetal fàggu)

fajar g- : njël l-. ci fajar la fi yegsi. / ndax julli nga fajar ?

faj : saafaraal, wéral. ku la doon faj ?

fakkastal : defal ndànk, yaa ngi may fakkastal.

fakk : ñàkk a xàmme nit. kon dajewoon nañu wànte dama la fakk.

falaŋ : bëmëx, fël. li ngay falaŋ am na njëriñ. dinañuy wax tamit felaŋ.

falaxe : ngelaw li falaxe na néegi ñax yépp.

fale : gis naa sa oto bi fale. dinañuy wax tamit fee. safaan wi mooy file wala fii.

fal : ñi jiite réew mi, askan wi leen fal lañu fi war a nekkal. safaan wi mooy folli.

fande : dafa nelaw ba fande.

fan : fu. fan la dëkk ?

fan w- : bés b-. ñaata fan nga fi amagum ? fan wu gudd ànd ak wér lu ne xaj na ci.

fanweer y- : ñett fukk. naar bi am na fanweeri xar.

fa : dem na fa démb. safaan wi mooy fi. ñëw na fi tey.

far 1 : soxal. li nga koy defal faru ko.

far 2 : féete fenn. àttekat warul a far fenn.

far 3 : daŋ. ndoxum bisaab mi far na. safaan wi mooy ndoxe wala yolom.

far 4 : faase, efaase. far na li nekkoon ci tabló bi.

far 5 : bëggoon naa fa dem wànte damay far fomm, dafa guddi. dinañuy wax tamit faf.

faraasu : faru. ji te Yàlla ji tawagul. nit ñi faraasu nañu ba pare.

faral 1 : sàmmi. Sàmbaa faral nag yi tey.

faral 2 : di def dara léeg-léeg. dinay faral di dem bitim-réew.

faramfàcce : tekki. xamuñu li nga wax, faramfàcce ko mu leer.

fara b- : ki am xam-xam ci aw fànn wala ki tegoo am mbir. waa ji fara tajoor la.

farata j- : li mënul a ñàkk. liggeey farata la ci dundu doom-aadama.

farba b- : kilifa gi gënoon a jege buur bi ca kayoor ak Saalum. mu ngi yem ak jëwriñ ju njëkk tey. maamam farba la woon.

fariñ b- : sunguf s-, sanqal s-. fariñ dafa mànke.

farmasi b- : béreb bu ñuy jaaye ay garab. farmasi yi garab yu sell lañuy jaay.

far w- : góor gi ngay bëgganteel. ndaw si dafay yeeru faram wi rekk wànte li mu kooy won di jikkoom.

farsi : roof. farsi na toggam gi.

faru rab : coro rab. dafa am faru rab mootax góor ñi di ko daw.

faru : dinañuy wax tamit faraasu. (seetal faraasu)

fas kanam : tëj kanam. li mu yorul dara mootax nga fas sa kanam gi. safaan wi mooy ubbi kanam wala yaatal.

fas yéene : fasoo. jël dogalu def dara. fas naa yéene ñëw fa tey.

fas 1 : lekk laax ak loxo. xale yi fas nañu laax bi yépp.

fas 2 : takk, njoñ, jéng, yeew. maamam ci nafa gi rekk lay fas xaalisam bi. safaan wi mooy fecci.

fasale : tàqale. sëriñ bee ko fasale ak faru rabam wi. / boole, jaxse. bul wax mukk luy fasale ay doom-aadama. safaan wi mooy jubale.

fase : bala ngay fase sa jabar, seetal bu baax li ngay def lan la. safaan wi mooy takk.

fas w- : fas waruwaay wu yàgg ci jamono la. dinañuy wax tamit fos w-.

fasoŋ b- : piis bi bare na ay fasoŋ.

fasoo : nar, xas, fas yéene. Yàlla ji fasoo naa taw.

fasu jiit w- : fasu jiit aw rab la.

fataaya b- : pastel b-. jaaykatu fataaya bi ñëwul tey.

fat : denc. fat na bagaasam yépp.

fattarñi : sekkarti. dañu doon fattarñi kanaal bi ndax ndox mi mën a dem. safaan wi mooy fatt, sakk.

fatt : sakk. suuf see fatt kanaal bi.

faw 1 : (ba faw). abadan. su doon ku sàcc ñu dagg sa loxo, dootoo ko def ba faw.

faw 2 : fokk. tey faw mu dellu dëkk ba. dinañuy wax tamit fàww.

faxaj : baaraam bi dafa faxaj bu yàgg ba léegi. dinañuy wax tamit fëxëj wala foxoj.

faxas : mu ngi faxas suus si taq ci yére bi.

fayda j- : farlu bi ci li ngay def. amal fulla ak fayda ci li nga nekk, su dee lu baax. dinañuy wax tamit faayda j-.

fay : mer ñibbi bàyyi fa sa jëkkër. ndaw si dafa joteek jëkkëram fay.