dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

cubalo b- : mool b-, nappkat b-. nijaayam cubalo la.

cukum : létt, maab. Awa mën naa cukum.

cumb b- : diigal b-. defaraatal cumb.

cumbur s- : doomu mbaam. moytul cumbur si, mu ngi daw, di ñëw.

cumwaar g- : masinu ji b-. sama cumwaar gi dafa damm mootax parewuma sama nji mi tey. dinañuy wax tamit cunwaar g-.

cundum : dinañuy wax tamit cunduŋ. (seetal cunduŋ)

cunduŋ : baatu cunduŋ dafay tekki béreb bu wéet, bu amul benn nit. dinañuy wax tamit cundum.

cunkoor b- : kawaru geenu fas. lii moom ay cunkoor.

cunwaar g- : wax tamit cumwaar g-. (seetal cumwaar)

cu b- : ñankataŋ bu ànd ak soosu soble bu ànd ak tomaate. jabaram mën na togg cu.

cuq 1 : neex, turumtàcc. sa ceeb bi cuq na. safaan wi mooy naqari.

cuq 2 : ruux. mu ngi lay cuq rekk wànte boo ciy dugg, di ci des.

cuqum b- : kawar giy sax ci ron tuñum kow. duy wat cuqumam bi.

cur : baatu cur baatu xonq rekk lay àndal. oto bu xonq cur la jënd. dinañuy wax tamit curr.

curr : (xonq curr). dinañuy wax tamit cur. (seetal cur)

cus w- : catu ween l-. dafa am picc bu metti ci cus wi.

cuub b- 1 : baatu cuub b-1 mu ngi jóge ci baatu suub. (seetal suub)

cuub b- 2 : baatu cuub b-2 mu ngi jóge ci baatu suub. (seetal suub)

cuub-cupet : baat bi dafay tekki ñàkk a yàgg fenn. yàggu fi, cuub-cupet rekk la fi def. dinañuy wax tamit cuuj-cappe.

cuuj : jam ndànk. yaa ngi koy cuuj sa bant bi.

cuuj s- : doomu ginaar. ginaar gi bare na ay cuuj.

cuukel b- : ndoŋ l-. ci cuukel la ko xeer wi dal.

cuulul g- : dinañuy wax tamit cóola g-. (seetal cóola)

cuune : ñàkk a mën dara. danga cuune rekk mootax nga def liggeey bu ñaaw bii.

cuuñ b- : cabbu yàmb. bul laal cuuñ bi bala yàmb yi di tasaaroo fii.

cuuraay l- : jeeg bu joŋe dafay fonk taal cuuraay ci néegam.

cuur y- : téere yu ñu ëw ag der. cuur yi nga takk bare nañu de.

cuuy : cuuy baat la buy tekki teel lool. yegsi na fi ci suba cuuy.