dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

bibbëroŋ b- : dinañuy wax tamit bibëroŋ. (seetal bibëroŋ)

bibëroŋ b- : gutt bu ñuy defal xale buy nàmp meew mu ciy nàmp. defal ko meew ci bibëroŋ bi. dinañuy wax tamit bibbëroŋ.

bidaa : dinañuy wax tamit biddaa. (seetal biddaa)

biddaa b- : lu ñuy tere ku ko def te teguwul fenn fu xel mën a jàpp. gëmuma loolu ndax ay biddaa rekk la. dinañuy wax tamit bidaa b-.

biddanti 1 : yore baat buy metti. du mën a liggeeyi suba ndax dafa biddanti.

biddanti 2 : yéex a yeewu ci suba si. dafa biddanti mootax mu tarde tey.

biddeew b- : tey biddeew yi barewuñu. dinañuy wax tamit biddiw b-.

biddiw b- : dinañuy wax tamit biddeew b-. (seetal biddeew)

bif : bipp. jël ak doole. jarul woon bif, boo ma ko laajoon, ma jox la ko.

big b- : bindukaay b-, xalima b-. big bii dafay kal, jox ma beneen.

biig : démb ci guddi. dafa la ko fàttewoon a wax biig.

biij : dox di yëngal lenn ci sa cër yi. jànq bi tàmm na buy dox di biij ndiggam li.

biimir : dinañuy wax tamit béemeer. (seetal béemeer)

biiñ : xale bi lu muy biiñ ?

biir 1 : saag baa ngi ci biir néeg bi. safaan wi mooy biti.

biir 2 : wonn-lor, ëmb. jigeen ju biir dafa war di dem kër doktoor ngir def ay wisit.

biir-a-biir : fu sore ci biir. jaan jaa ngi ci biir-a-biir pax mi. safaan wi mooy bitee-biti.

biir-buy-daw b- : biir buy metti borom di bare lu muy dem kabine. yóbbul xale bi kër doktoor, biir-buy-daw la yore.

biir b- : koll b-. sama biir bi dafay metti ci ngoon ba léegi.

biiru-taññ b- : biiru-taññ ku ko yore, dangay nekk di kabine, di woccu. xale bi dafa yor biiru-taññ.

biis : wiise. biis na robine bi ba ndox mi di xelleeku.

bijjaaw : borom bijjaaw war naa rus a def yenn yi. dinañuy wax tamit béjjaaw.

bijjanti : gunge. mu ngi ñëw léegi, dafay bijjanti ganam gi rekk. dinañuy wax tamit bejjente.

bijji : waxaat, baamtu. li nga wax dégguma ko, bijji ko.

bilaŋ b- : xayma b-. pare nañu ba def bilaŋu xew li.

bile : dëkk bile mës naa fi ñëw. dinañuy wax tamit bii.

bilimbaane : teey xel. garab gi mu naan dafay koy bilimbaane.

billaay : waat ci Yàlla. billaay jëluma ko.

billooji b- : fajkatu feebaru saytaane. feebaram bi jaaxaloon na mbokkam yépp wànte billooji bi faj na ko ba mu wér.

bin-bin : def ndànk. bin-bin rekk, bul gaañ sa bopp.

bind 1 : sàkk. Yàllaa bind bépp jaam. safaan wi mooy rey wala faat.

bind 2 : li nga bind kenn mënu ko jàng. safaan wi mooy far wala faase.

bineegar b- : gutt bineegar ñaata lay jar ?

binit b- : ban b-, poto-poto b-. moytul binit bi taq la.

binni : noyyi ak doole. dafa sonn lool mootax muy binni.

bipp : dinañuy wax tamit bif. (seetal bif)

birale : ngonnal, fanaane xoole. àttaaya bi ma naan biig moo ma tax a birale.

biral : tari ci kow. booy julli gewe dangay biral ci ñaari ràkka yu njëkk yi. dinañuy wax tamit béral. safaan wi mooy yelu.

birig b- : móol b-. birig yi safuñu simaa.

biriis b- : dinañuy wax tamit gil. (seetal gil)

bir : wóor. bir na ma ne lii du sa jëf. safaan wi mooy lëndëm, lëj.

biro b- : bérebu liggeeyukayy b-. soo wàccee di ñibbi, nanga fey làmpu biro bi.

bis-pénc : dinañuy wax tamit bés-pénc. (seetal bés-pénc)

bisaab b- : moom bisaab lay naan. / dinañuy wax tamit bëgëj b- wala ranq b- su dee xob yi la.

bis b- : bisu tey bi la demoon Tugël. dinañuy wax tamit bés b- wala bës b-.

bistoroŋ b- : fu ñuy jaaye sàngara. yow royukaay nga ci dëkk bi, fexeel ba bu ñu la séen ca bistoroŋ ba.

bitee-biti : safaan wi mooy biir-a-biir. (seetal biir-a-biir)

biti-loxo : dóor ak ginnaaw loxo. dafa ko biti-loxo rekk mu daanu.

biti-loxo b- : ginnaaw loxo b-. ci biti-loxo bi la am taab.

bitig b- : màngasin b-. fu ñuy jaaye ay marsandiis. bitig bi kenn du fi jaay sigaret.

bitim-réew b- : fépp fu dul réew mi nga nekk. bitim-réew la doon jànge. safaan wi mooy biir-réew m-.

biti : génneel mbott mi ci biti. safaan wi mooy biir.

biti b- : biti bi féex na, andil baŋ bi fii. safaan wi mooy biir g-.

bittarñi : ëlbati. yow yaa bittarñi ndab li. safaan wi mooy dëpp.