dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

ñaag : tibb tib bu rëy. taalibe yi ñaag nañu cere ji yépp.

ñaan : bàyyil ñaan te dem liggeeyi. / ñaan nañu Yàlla wér ak wérle.

ñaare : léeg-léeg. dina fiy ñëw ñaare.

ñaar ñ- : ñaari jabar la yore. dinañuy wax tamit yaar y-.

ñaas : gàjj. kanam gi yépp dafa ko ñaas.

ñaata : ñaata at nga am ?

ñaaw-làmmeñ : kuy wax lu bon rekk ci làmmeñam lañuy wax ne dafa ñaaw-làmmeñ. dinañuy wax tamit ñaaw-làmmiñ.

ñaaw-làmmiñ : dinañuy wax tamit ñaaw-làmmeñ. (seetal ñaaw-làmmeñ)

ñaaw-njort : ku ñaaw-njort mooy kuy am, saa yu nekk, xalaat bu bon ci am mbir. safaan wi mooy rafet-njort.

ñaaw-xel : ku ñaaw-xel mooy kuy xalaat lu bon rekk.

ñaaw : waa ji ñaaw na. / li nga def ñaaw na. safaan wi mooy rafet.

ñaax : nguur gi dafa war a ñaax askan wi ci liggeey te bàyyi naxante bi.

ñaay 1 : ruur. nag yee ñaay tool bi.

ñaay 2 : daw dem sa yoon. bi mu gisee bukki bi, dafa ñaay àll bi yépp.

ñab-ñabal : jag-jagal. li ngay ñab-ñabal du baaxati, sànni ko te jëndaat bu bees. dinañuy wax tamit ñeb-ñebal.

ñaf : duma, dóor. lu mu def ba nga ñaf ko ? dinañuy wax tamit ñef.

ñagas : yére bi dafa ñagas. safaan wi mooy rattax wala rittax.

ñag : léem. dafay ñag tool bi ndax bu ci golo yi mën a dugg.

ñakk 1 : daw ndànk. mu ngi ñakk di ñëw. safaan wi mooy dox.

ñakk 2 : aar ci feebar bu la mën a dal. mbaa ñakk ngeen xale yépp ?

ñalgu : yéeg. ñalgu na ci kow fas wi. dinañuy wax tamit ñalagu.

ñalingaan : ñuul, lëndëm. dëkk bi dafa ñalingaan, buleen génn guddi.

ñalle s- : doomu jinax j-. demleen sànniji ñalle yi.

ñall s- : day wu tuuti. loolu ay ñalli xaj la.

ñall w- : yoon wu ndaw, saawo s-. ñall wi ci biir àll bi la jëm.

ñal : denclu dara. ñal nañu ndox mu bare ndax robine dafa war a tëj. safaan wi mooy ñellarci.

ñambale : saf puub lool. dafa ñambale ba mënatul a taxaw fenn. dinañuy wax tamit ñammle.

ñammle : dinañuy wax tamit ñambale. (seetal ñambale)

ñam : mos. ñam naa ko, wànte xorom si dafa ëpp.

ñandale : naqadi-deret jëmale ko ci kenn bi nga nekkee ci ëmb, dikkale. dee ko sore, dafa la ñandale.

ñand : deel ñand sa doom ji. dinañuy wax tamit ñend.

ñan : ñan nga doon wax ?

ñapp-ñappal : taw taw bu yem. ci suba ba léegi, dafay ñapp-ñappal. dinañuy wax tamit ñepp-ñeppal.

ñapp : baane (wax ju ñaaw la). bu ma déggati nga ne ñapp, loolu saaga la. (seetal baane)

ñaq : góor dafa war a nangoo ñaq.

ñaral : bàyyi ndesiti ñam yi ñu wow ci ndab yi. bul ñaral ndab yi de, raxas leen léegi.

ñar : baatu ñar dafay ànd ak baatu tàlli di tekki bu baax. mu ngi tàlli ñar ci kow lal bi. dinañuy wax tamit ñareet (tàlli ñareet).

ñasaxndiku : ŋisabu. bàyyil li ngay ñasaxndiku te dem ñanduji. dinañuy wax tamit ñasaxtiku.

ñasaxtiku : dinañuy wax tamit ñasaxndiku. (seetal ñasaxndiku)

ñas : liggeey bu baax. bala nga fiy tekki, fokk nga ñas.

ñaw 1 : jaasi ji ñaw na lool.

ñaw 2 : gaar. ñaw na yéreem bi xotteekuwoon.

ñax m- : mbuum m-. fan yii la fi ñax mi sax.

ñaxtu : xultu. réew, su ay njiitam liggeeyee, askan wa duñu ñaxtu lu bare.

ñay w- : rabu àll w-. suñu àll bi amul ñay. dinañuy wax tamit ñey.