dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

sàqum baat wolof-wolof

àjjana j- : fi Yàlla di dugal képp ku doon def ay ndigalam bàyyi ay tereem mooy àjjana. dinañuy wax tamit aljana. safaan wi mooy safara wala naari. (seetal safara)

àjji : wékki, lonki, dindi lu ajuwoon ci kow, dagg meññent. xale yi dañuy àjji màngo. safaan wi mooy aj.

àjjuma j- : bésu julli jumaa. àjjuma ju jot mooy jiite ci jumaa ji. dinañuy wax tamit aljuma.