dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

damm yax

"ku nekk ak sa jamano" lañuy bind.

"u", kenn du ko bindee "o" ak "u",

déglul bu baax, "nek" "k" lañu wax, waxuñu "nek".

"j", kenn du ko bindee "d" ak "i",

réewum Senegaal, dafa génne benn dekere, mu di sàrtu mbindum wolof ci biir Senegaal. wareef la bon, képp kuy yëngu ci biir Senegaal, nga sàmmoontee ak sàrt Senegaal boobu.

ñu ngiy ñaan waa Orange, ñu jàppale ñu, rafetal seen mbindum wolof.

Orange Senegaal