dalub web bi leen di jàppale, ci jàng ak jàng bind làkku wolof

damm yax

mës nañu ko binde "ceddo", delluwaat bindee ko "seddo", waaya ba léegi, mbind mi leeragul.

li ñu bëggoon a wax, moo di joxe genn wàal ci li nga yore.

kon nak, dañu jaawale :

  • baatoodi "c" ak baatoodi "s",
  • baatalu "e" ak baatalu "é",
  • baatalu "o" ak baatalu "ó" bu gudd, di "óo".

ndax, li orange bëgg wax mooy "séddoo", jóge ci baatu "sédd".

ñu fàtteliku leen ni "óo", su nekkee ci njeexantalu baat, "oo" nañu koy bindee.

am na ay baat yu dul topp dogal boobu, tur bii di "lóo" benn la ci, te nekk ci turu Ismayla Lóo.

ci tënk, ku bëgg a topp sàrtu mbindum wolof, "séddoo" ngay bind.

réewum Senegaal, dafa génne benn dekere, mu di sàrtu mbindum wolof ci biir Senegaal. wareef la bon, képp kuy yëngu ci biir Senegaal, nga sàmmoontee ak sàrt Senegaal boobu.

ñu ngiy ñaan waa Orange, ñu jàppale ñu, rafetal seen mbindum wolof.

Orange Senegaal